Koninklijke Onderscheiding voor professor R.J. Kleber

9 december 2015
Deel dit bericht:

Op dinsdag 8 december heeft professor Kleber -bestuurslid van het Veteraneninstituut- een Koninklijke Onderscheiding, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit handen van burgemeester Bolsius ontvangen. De uitreiking heeft plaatsgevonden tijdens zijn afscheidssymposium als hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht in het Academiegebouw in Utrecht.

Professor Kleber (1950) is sinds 1985 werkzaam via Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep als Hoofd Onderzoek bij het Instituut voor Psychotrauma (IVP). Daarnaast is hij sinds 1989 verbonden als onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en sinds 2005 hoogleraar Psychotraumatologie verbonden aan Arq Psychotrauma Expert Groep. Tegelijkertijd is hij sinds 2005 lid van het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen van het RIVM en sinds 2006 Hoofd Onderzoek bij de stichting Centrum ’45 te Diemen. Daarvoor was hij onder andere onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen (1979-1989), werkte hij samen met Artsen zonder Grenzen (1994 – 2014) en was hij hoogleraar Psychotraumatologie aan de Universiteit van Tilburg (1998-2005).

Professor Kleber heeft een belangrijke wetenschappelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied psychotraumatologie en de toepassing ervan op slachtoffers uit oorlogs- en conflictgebieden. Tevens had hij een belangrijk aandeel in de oprichting van diverse onderzoekers- en behandelingsinstituten en organisaties in Nederland op het gebied van de psychotraumahulpverlening.

In 1985 richtte hij mede het Instituut voor Psychotrauma (IVP) op en is sindsdien als adviseur betrokken. Dit instituut is inmiddels partner binnen Arq en uitgegroeid tot een breed expertise- en kenniscentrum in Nederland op het gebied van crisis, trauma, agressie en geweld en nauw betrokken bij de hulpverlening en afwikkeling van verschillende grote rampen in binnen- en buitenland.

Naast zijn onderzoeksfuncties was professor Kleber coördinator doctoraal onderwijs aan de Universiteit Utrecht en coördinator van de masteropleiding Klinische Psychologie & Gezondheidspsychologie (KPG). Hij begeleidde vele promovendi en onderzoekers in binnen- en buitenland. Sinds 2003 is hij voorzitter van de projectgroep Interculturele Psychologie van de faculteit. Hij ontwikkelde diverse cursussen en onderwijsprogramma’s op het gebied van psychosociale hulpverlening. Verder gaf hij kindercolleges op basisscholen en was hij docent van het Universiteitsmuseum ‘Wetenschapper voor de klas’. In Tilburg werd hij in 2000 uitgeroepen tot beste docent van het collegejaar 1999-2000.

Hij is (mede) auteur van twaalf boeken en van vele wetenschappelijke artikelen op zijn vakgebied. Daarnaast leverde hij een wetenschappelijke bijdrage aan (inter)nationale congressen op het gebied van psychotraumatologie.

Op uitnodiging van onder meer Artsen zonder Grenzen was hij in de jaren negentig actief in `Mental health programs’ in het door oorlogsgeweld geteisterde Bosnië-Herzegovina en andere door calamiteiten getroffen gebieden. Hij gaf onder oorlogsomstandigheden trainingen over oorlogsstress, traumata en psychische problemen tijdens de Balkanoorlog. Dit mondde uit in onder meer advisering en begeleiding van wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale interventies in geweldsgebieden. Sinds 2010 is hij adviseur en later bestuurslid van het Veteraneninstituut. Als onderzoeksupervisor onderzoekt hij stress gerelateerde problemen bij uitgezonden militairen. Tevens was professor Kleber medeoprichter en bestuurslid van het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR) in de periode 1987 – 1997.

Wij feliciteren Rolf Kleber van harte met deze mooie en welverdiende onderscheiding.

Bron: DeStadAmersfoort.nl

Foto: Erik Kottier