Goede Vrijdagviering voor veteranen

Geplaatst op: 17 maart 2022
Deel dit bericht:
  • Datum: 15 april 2022
  • Locatie: Roermond

Na drie jaar is er weer een Kruisweg voor veteranen op Goede
Vrijdag in Roermond
Door de Corona pandemie hebben we twee jaar op rij moeten besluiten geen Goede
Vrijdagviering voor Veteranen te organiseren. De laatste keer was op vrijdag 19 april 2019.
Maar dit jaar kan het gelukkig weer en op Goede Vrijdag 15 april 2022 organiseren, het
Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de
Krijgsmacht, voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in
Roermond. Dit jaar is dat voor de 13de keer.
De tocht start om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in Roermond. De Kruisweg is behalve
voor militairen, veteranen en hun thuisfront ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk.
De Kruisweg duurt ongeveer één uur.
Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen
de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Dit symboliseert de
verbondenheid met militairen die uitgezonden zijn om ver van huis, vrede en veiligheid te waarborgen.
Daarna begint de wandeling langs de staties in het park.
Aalmoezeniers Sanneke Brouwers en Emmy Rau zijn verantwoordelijk voor de teksten van deze
Kruisweg.
De Kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Bij deze bloemenhulde herdenken wij
iedereen, die door zich in te zetten voor de vrede, het hoogste offer heeft gebracht.
Na afloop is er in café/restaurant Parkzicht gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje
koffie of thee. Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.
Als u wilt deelnemen wilt u zich dan opgeven vóór 07 april aanstaande.
Aanmelden kan via e-mail: info@katholiekthuisfront.nl of telefonisch: 06-54796857.