Herdenkingsviering overleden Defensiepersoneel

Geplaatst op: 25 oktober 2023
Deel dit bericht:
  • Datum: 04 november 2023
  • Tijd: 11.00
  • Locatie: Best

Jaarlijkse Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel op zaterdag 4 november 2023 in de Sint-Odulphuskerk in Best
De Nationale Requiemviering, georganiseerd door het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RKGV van het Ministerie van Defensie vindt ieder jaar plaats op Allerzielen of op de eerste zaterdag na Allerzielen, de dag waarop de Rooms-Katholieke kerk haar overledenen gedenkt.
Dit jaar is dat op zaterdag 4 november 2023 in de Sint-Odulphuskerk in Best.
De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur.
Voorganger is Krijgsmacht Bisschop Mgr. E. de Jong. Diaken van dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier J.P. Thöni.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. dirigent Rick Muselaers.
Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.
Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd.
Aan het einde van de viering zullen in een lichtceremonie kaarsjes aangestoken worden voor de overledenen voor wie een intentie is gevraagd en zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen.
Ook vertegenwoordigers van de media zijn op 5 november om 11.00 uur van harte welkom in de Sint-Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC te Best. Wij hopen dan ook dat u samen met ons aan deze bijzondere kerkdienst deelneemt.
De dienst is op de dag zelf te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1434-Sint-Odulphuskerk-Best/events/event/15961248-202311041100.