Module Militaire Contextkennis

21 april 2021
Deel dit bericht:

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun dierbaren bij missiegerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Voor iedereen uit de LZV-keten en werkt met veteranen is algemene kennis van de militaire wereld en de diverse uitzendingen van belang. Voor een medewerker is het essentieel een ingang te hebben bij de cliënt. Kennis van diens leefwereld draagt daar in belangrijke mate aan bij. Het LZV streeft ernaar dat de nieuwe medewerkers optimaal zijn toegerust om met deze doelgroep te werken en biedt daarom de mogelijkheid tot het volgen van de Module Militaire Contextkennis.

LZV Vlag

Deze module is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe collega’s in de LZV-keten. De medewerker krijgt, gedurende de ochtend, informatie om tijdens het hulpverleningstraject (meer) aansluiting te vinden op de belevingswereld van de veteraan. Je wordt meegenomen in de wereld van de veteraan: van aanmelding bij de militaire opleiding tot de nazorg van de veteraan. Er wordt o.a. stil gestaan bij de militaire cultuurverschillen en de invloed van de militaire vorming. Daarnaast is er gelegenheid om kennis te maken met de andere collega’s binnen de keten.

 

De module vindt plaats op woensdagochtend 23 juni 2021. Vanwege de COVID-maatregelen wordt deze module online aangeboden waarbij er tijd is voor interactie. Het exacte programma volgt, het programma eindigt uiterlijk om 13:00. Deelname is gratis, inschrijving via onderstaand formulier is verplicht. We hopen jullie digitaal te ontmoeten op 23 juni!

Aanmelden Module Militaire Contextkennis


  • Wij verzamelen uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen uw gegevens gebruiken ter uitvoering van onze taken op basis van het Veteranenbesluit, zoals u uitnodigen voor evenementen omtrent waardering en erkenning of deelname aan onderzoek. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.