Onderzoekersdag 2022

Geplaatst op: 24 februari 2022
Deel dit bericht:

Onderzoekersdag: Koersen op innovatie

Het Nederlands Veteraneninstituut
In samenwerking met het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen

Datum: Dinsdag 24 mei 2022
Tijd: 12:00-16:30   (inloop met lunch tussen 12 en 13 uur)
Locatie: Willem van Lanschotlaan 1, Doorn

Aanmelden
U kunt zich hieronder inschrijven voor de Onderzoekersdag. De inschrijving sluit op 9 mei (17:00 uur).

 • Datum: 24 mei 2022
 • Locatie: Doorn

 

Nederland telt momenteel ruim honderdduizend veteranen die zich als militair hebben ingezet tijdens oorlogen en vredesmissies. Zij hebben recht op erkenning, waardering, zorg en ondersteuning, evenals hun naasten. Het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) en het Landelijk Zorgsysteem (LZV) zetten zich hier dagelijks voor in, onder meer door het stimuleren en uitvoeren van hoogwaardig onderzoek naar de uitzendervaringen en de daaraan gerelateerde behoeften van veteranen en hun thuisfront.

Het NLVi organiseert in samenwerking met het LZV op 24 mei 2022 de jaarlijkse Onderzoekersdag Koersen op innovatie bij het NLVi in Doorn. In het eerste deel van het programma staan we stil bij het militaire werk. We schetsen een beeld van wat militairen meemaken tijdens uitzending, hoe zij dit beleven (Moreelonderzoek), en wat de directe gevolgen zijn na terugkeer (Nazorgonderzoek). Vervolgens gaan we in op de opbrengsten van 10 jaar onderzoek naar de langetermijngevolgen van uitzendingen (PRISMO-onderzoek). We bespreken tot slot de betekenis van de uitzending en de rol van de samenleving in het vormgeven van een veteranenidentiteit.

Met de kennis uit de terugblik, kijken we in het tweede deel van het programma vooruit met de vraag: welke kant gaat het op met veteranenonderzoek? We staan stil bij de uitdagingen van multidisciplinair en multicenter onderzoek (Bouwen aan infrastructuren), schetsen een overzicht van lopende en recent afgeronde onderzoeken onder veteranen en de lessen die we daaruit trekken (Onderzoekswijzer) en nodigen vooraanstaande experts en het publiek uit om hardop mee te denken over de koers van het onderzoek (Panel- en publieksdiscussie). De opbrengsten van deze discussie worden meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe Onderzoeksagenda.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen. U bent vanaf 12.00 welkom voor lunch (inloop). Om 13.00 start het formele programma. Om 16.30 sluiten we het programma af waarna er gelegenheid is om te netwerken en na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Programma

 • 12.00 Ontvangst & Lunch
 • 13.00 Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Rolf Kleber en welkomstwoord vanuit de directie van het NLVi & Voorzitter van het LZV
 • 13.20 Rosanne van Beilen- van Tintelen – Militair Werk: Onderzoek naar de uitzendervaringen en -belevingen en korte-termijngevolgen
 • 13.45 Sanne van der Wal – Wat heeft 10 jaar PRISMO onderzoek opgeleverd voor de praktijk? Onderzoek naar de langetermijngevolgen van uitzendingen
 • 14.10 Yvon de Reuver – Veteranenidentiteit en de rol van de maatschappij in het vormgeven van deze identiteit
 • 14.35 Pauze
 • 15.00 Manon Boeschoten – Bouwen aan infrastructuren: Lessen uit multidisciplinair en multicenter werken – PROBEL als casestudy
 • 15.25 Jacco Duel – Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn van Veteranen: Wat zijn we te weten gekomen en welke vragen staan nog open?
 • 15.50  Panel- en Publieksdiscussie – Wat moet de koers van onderzoek zijn
 • 16.30 Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich hieronder inschrijven voor de Onderzoekersdag. De inschrijving sluit op 13 mei (17:00 uur).

Over de Onderzoekersdag

De Onderzoekersdag is bedoeld voor onderzoekers uit het veteranenveld en aanverwante kennisdomeinen die kunnen bijdragen aan het verhogen van het welzijn en de gezondheid van veteranen, en in het bijzonder van veteranen met uitzendgerelateerde klachten en behoeften. Het betreft een fysieke conferentie met presentaties en mogelijkheid tot debat. Deze dag is gericht op het:

 • verbinden en versterken van onderzoekers en onderzoek;
 • delen van wetenschappelijke kennis en innovatie;
 • verkrijgen van inzicht in subsidiemogelijkheden en onderzoeksprioriteiten.