Stg Reünist HrMs De Zeven Prov en vm Ned Nw-Guinea

Geplaatst op: 9 juni 2023
Deel dit bericht:
  • Datum: 29 oktober 2023
  • Locatie: Bronbeek

De stichting Reünisten Hr.Ms. De Zeven Provinciën en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea is voornemens om op zondag 29 oktober 2023 haar 31e reünie te organiseren.
Deze zal plaatsvinden in het Congres- en reüniecentrum Kumpulan Bron-beek, Velperweg 147 te Arnhem. De Kumpulan staat immers garant voor een traditionele “blauwe” hap.
Ontvangst met koffie en spekkoek.
De aanvang is 12.00 uur, de zaal gaat open om 11.00 uur.

De reünie is toegankelijk voor post-actieve medewerkers van de Koninklijke Marine welke dienden in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en/of aan boord van de kruiser HrMs De Zeven Provinciën (C802).
Tijdens de dag zullen er diverse activiteiten zijn zoals een optreden van de steelband van De Zeven Provinciën. Ook zullen oude en recente films van de Koninklijke marine worden vertoond.

De inschrijftermijn sluit vrijdag 20 oktober 2023. De toegangsprijs is vastgesteld op € 17,50 per persoon. Echtgenotes en partners zijn van harte welkom.
Het verschuldigde bedrag kan men overmaken op bankrekening van de van de stichting:

NL18 INGB 0009 3168 37 t.n.v.
Stg Reünist Hr Ms De Zeven Prov en vm Ned Nw-Guinea
te Zeist

Bij overschrijving – al dan niet langs elektronische weg – wordt men uitdrukkelijk verzocht zijn adres te vermelden.
De overschrijving geldt als toegangsbewijs !!

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met de secretaris:
N.G.A.F. Meeuwsen
Lodewijk Napoleonstraat 9
5361 CD Grave
0486 – 42 11 38
06 – 47 312 240
ng.meeuwsen@ziggo.nl