‘Apetrots op onze veteranen’

12 december 2014
Deel dit bericht:

Plichtsgetrouw, behulpzaam, dapper en trots. Dat is het beeld dat de meeste Nederlanders hebben van militairen die zijn uitgezonden naar een missiegebied. Voor hun werk is veel waardering.

Een en ander blijkt uit een onderzoek onder Nederlanders vanaf 15 jaar. Van hen staat 77 procent positief tegenover veteranen. Een nog hoger percentage vindt het van belang dat Nederland deelneemt aan vredesoperaties. En al is er veel verdeeldheid over het nut van de verschillende missies, de waardering voor de militairen die de klus klaren is er dan nog steeds. Zo vindt maar 37 procent het terecht dat er vanaf 2002 Nederlandse militairen actief zijn in Afghanistan, maar evengoed waardeert een meerderheid (58 procent) hun inzet. Negen op de tien Nederlanders vinden dat veteranen de best mogelijke nazorg verdienen. Ook verdienen zij volgens driekwart van het publiek openlijke waardering voor hun inzet. Dat voor het uitspreken van die waardering officiële symbolen zijn, zoals het dragen van een witte anjer op Veteranendag, is niet zo goed bekend.

Kritisch

De cijfers zijn van belang, zegt Martin Elands van het Veteraneninstituut tegen De Telegraaf. “De indruk onder veteranen is vaak dat publiek en media nogal kritisch zijn over hen. Uit dit onderzoek blijkt dat het gevoel van miskenning niet gerechtvaardigd is, want de waardering onder de bevolking is er wel degelijk. Dat is goed om te weten, met het oog op het maatschappelijk draagvlak voor operaties.” Van het nut van de krijgsmacht hoeft bijna niemand te worden overtuigd. Slechts 2 procent vindt Defensie overbodig. Sinds 2012 hebben alle militairen die zijn uitgezonden naar een missiegebied de status van veteraan, dus ook de militairen die nog actief dienen. De veteranenpopulatie zal de komende tien jaar drastisch verjongen. De oude groep veteranen, die actief was in en vlak na de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea, neemt snel in aantal af. Momenteel zijn 1700 militairen op missie en zijn er in totaal ruim 115.000 veteranen.