Een bijzonder veteraan is heengegaan

7 februari 2018
Deel dit bericht:

Deze week nemen Nederland en de veteranengemeenschap afscheid van drs. D.F. van der Mei. Een wijze, aimabele en bescheiden oud-politicus én Indiëveteraan is op 2 februari overleden. Durk van der Mei drukte eind jaren tachtig van de vorige eeuw een grote stempel op de contouren van de eerste Veteranennota (1990).

De toenmalige minister van Defensie Wim van Eekelen verzocht de voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1977-1981) Van der Mei enkele jaren eerder Vertrouwensman Oud-Militairen Indiëgangers te worden en een adviesrapport te schrijven over de behoeften en wensen van de Indiëgangers op het gebied van nazorg, erkenning en waardering. Het eindrapport van Durk van der Mei, “Dienstverlening onder buitengewone en moeilijke omstandigheden.” zorgde in 1989 voor groot politiek draagvlak en de speerpunten van het rapport zijn tot op de dag van vandaag hoekstenen van ons veteranenbeleid.

Nederlands-Indië

Durk van der Mei, op 13 oktober 1924 in Brummen geboren, meldde zich kort na de bevrijding van Nederland als oorlogsvrijwilliger voor de bevrijding van het door Japan bezette Nederlands-Indië. Na het volgen van een artillerie-opleiding in Engeland vertrok hij in 1946 naar Nederlands-Indië, waar de situatie inmiddels totaal was gewijzigd en een onafhankelijkheidsstrijd was losgebarsten. Durk van der Mei werd ingedeeld bij de 1e Divisie ‘7 December’ op West-Java en bracht het daar tot de rang van opperwachtmeester. Hoewel het sneuvelen van kameraden grote indruk op hem maakte, heeft Durk van der Mei de jarenlange inzet in Indië – ondanks een opgelopen verwonding – goed kunnen verwerken.

Inzet voor veteranen

De eigen uitzendervaringen en de intensieve contacten met mede-veteranen als Vertrouwensman Oud-Militairen Indiëgangers motiveerden Durk van der Mei om zijn politieke ervaring en grote professionele vaardigheden te blijven inzetten voor andere veteranen. Hij was tot 1994 de eerste voorzitter van het eind 1990 ingestelde Comité Draaginsigne Gewonden en bleef tot 2005 als zeer gewaardeerd adviseur actief binnen het Veteranen Platform. Een bijzonder veteraan is heengegaan. Een veteraan die door zijn grote bescheidenheid vaak niet herkend is als een belangrijk grondlegger van ons veteranenbeleid. En belangrijk was Durk van der Mei.  Palmam qui meruit feram, zo staat vermeld bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond. Ere wien ere toekomt!

(Bron foto: Hans van Dijk / Anefo – Nationaal Archief)