Four Freedoms Speech

20 april 2020
Deel dit bericht:
Hoe zetten Nederlandse veteranen zich in voor de vier vrijheden?

In 1941 benoemde de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in zijn State of the Union vier vrijheden die voor ieder mens moeten gelden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van vrees en vrijwaring van gebrek.

 

De tekst van Four Freedoms Speech:
‘In de toekomstige dagen, die wij trachten veiliger te maken, kijken we uit naar een wereld die gebaseerd is op vier essentiële menselijke vrijheden.

1. De eerste is de vrijheid van spreken en meningsuiting – overal in de wereld;
2. De tweede is de vrijheid van elk persoon om god te aanbidden op zijn eigen – overal in de wereld;
3. De derde is de vrijwaring van gebrek – die, vertaald binnen het kader van de wereld, economische verstandhoudingen in de zin heeft die elk land een gezond leven in vredestijd voor zijn inwoners verzekert – overal in de wereld;
4. De vierde is de vrijwaring van vrees – die, vertaald binnen het kader van de wereld, een wereldwijde reductie betekent van bewapening naar zo’n punt en op zo’n grondige wijze, dat geen land in de gelegenheid zal zijn een daad van fysieke agressie te plegen tegen welke buur dan ook – overal in de wereld.

Dat is geen visie voor een ver millennium. Het is een duidelijk omschreven basis voor een soort wereld die bereikbaar is in onze eigen tijd en generatie. Die soort wereld is zeer in tegenstelling met de zogenaamde nieuwe orde van tirannie die de dictators trachten te creëren met de inslag van een bom.’

Deze vier vrijheden speelden een belangrijke rol in de propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog; de State of the Union werd acht maanden voor de deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog uitgesproken. Roosevelts echtgenote Eleanor Roosevelt bleef na de dood van haar man in 1945 een actief voorvechter van de opname van de vier vrijheden in de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties.

 

 

Wat dragen onze veteranen bij aan de waarden uit die befaamde Four Freedoms Speech?