Krijger of kruidenier?

20 april 2020
Deel dit bericht:
Improviseren en initiatief nemen versus roosters en to-do lijsten.

Op uitzending worden van militairen andere skills gevraagd dan tijdens het kazerneleven. Het kan voor de militairen lastig zijn om bij terugkeer weer naadloos aan te sluiten bij het negen-tot-vijfleven.

Het militaire beroep is anders, zelfs ‘buitencategorie’. Vechten draait om het reguleren van juist datgene wat een moderne democratie wil afstoten: geweld, driften, irrationaliteit. Dit gestructureerd abnormale maakt het belang van kameraadschap zo groot en de kloof met de dagelijkse kruideniersroutine zo wijd: leven in een geweld producerend broederschap tegenover leven als individu.

Op missie ervaren militairen dat het werk bijna verslavend is. Daar is geen gezeur over bankafschriften en weekendboodschappen. Wél de zekerheid van kameraadschap die alles overstijgt. En van de spanning, die verslavend kan zijn. Out of the box denken, improviseren, initiatief nemen. Het is de essentie van het militaire vak. De gevechtskant van de defensieorganisatie botst voortdurend met de kant: de bureaucratie. Met die laatste kant heeft de krijger al helemaal niets op. De spullen die hij nodig heeft voor zijn gevaarlijke werk, die moeten er gewoon zijn. Sommige karaktereigenschappen die op het slagveld effect sorteren zijn terug in de burgerwereld lastig. In een ideale wereld verenigt de militair beide werelden in zich. Krijger én kruidenier. Het type blanke pit én blanke bolster.