Terugkeerreizen in cijfers

21 juli 2020
Deel dit bericht:
Facts & figures. Terug naar het missiegebied.

Sommige veteranen hebben de behoefte om het missiegebied opnieuw te bezoeken. Zonder geweer op de rug kunnen herinneringen opgehaald worden en is er de rust om het gebied te bekijken.

Veteranen keren vaak terug om hun humanitaire hulptaak voort te zetten.

Deze projecten richten zich voornamelijk op: ★ onderwijs ★ gezondheidszorg ★ opbouw samenleving

Waarom gaan veteranen terug?

• Ervaren of de missie nut heeft gehad (gaat het er nu beter?) • Om het land nog een keer te ruiken, voelen en horen • Aan partner en/of kinderen te laten waar de missie was (voor begrip)

Te.rug.ke.ren

1. weer naar de plaats gaan vanwaar je gekomen bent 2. hersteld worden: de rust is teruggekeerd (Van Dale)

Top 5 Terugkeerlanden

Veteranen keren vooral terug naar 1. Indonesië 2. Libanon 3. Nieuw-Guinea 4. Bosnië 5. Zuid-Korea

27 vets

Elk jaar komen Britse veteranen naar Nederland om te herdenken. In 2012 waren er 80 taxi’s nodig om 120 veteranen te vervoeren. Bij de laatste herdenking in 2019 reden er 24 taxi’s voor 27 veteranen.

Herinneringen

Veteranen denken en verlangen in zeer verschillende mate terug aan en naar hun missietijd.