Sisters in arms

In deze nieuwe editie van Checkpoint staat de relatie tussen veteranen en politiek centraal.

De Veteranenwet is bij veel gemeenten onbekend. Een gemeente met veteraan als burgemeester of raadslid veteraan doet vaak meer voor veteranen. De ombudsman ziet een aantal kansen voor verbetering.

Defensiekenner Christ Klep dook in het spanningsveld van politiek en defensie. De politiek heeft het primaat maar niet de expertise, en de krijgsmacht heeft de expertise maar uiteindelijk weinig zeggenschap. In deze Checkpoint komen drie veteranen aan het woord over hun taak als belangenbehartiger. Veel leesplezier.

Lees Checkpoint 06 digitaal