Evaluatie terugkeerreizen

Deel dit bericht:
Dutchbat III

U heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een evaluatie van de terugkeerreizen Dutchbat III van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi). Hier vindt u informatie over deze evaluatie, antwoord op vragen die u mogelijk heeft en onze contactgegevens.

FAQ’s

Wat is het doel van de evaluatie?

Het doel van de evaluatie is inzicht krijgen in de mogelijke effecten van de terugkeerreis.

Hoe wordt de meting uitgevoerd?

Alle deelnemers aan de terugkeerreis krijgen twee weken voorafgaand aan de reis en zes maanden na afloop van de reis een vragenlijst. U ontvangt een email met daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst. Het invullen daarvan duurt ongeveer 15 á 20 minuten per keer. U kunt tussentijds stoppen en op een later moment verder gaan, uw resultaten blijven intussen bewaard.

Wat wordt er van u verwacht?

Het enige dat wij van u verwachten, is dat u ongeveer twee keer 15 á 20 minuten van uw tijd vrijmaakt voor het invullen van de vragenlijst.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan de evaluatie ?

Met uw deelname aan de evaluatie krijgen wij meer inzicht in wat een terugkeerreis voor veteranen en hun reisgenoten betekent. Uw bijdrage levert waardevolle inzichten op. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook uw medeveteranen en hun reisgenoten. De tijdsinvestering kan gezien worden als een nadeel. Daarnaast kan het invullen mogelijk herinneringen of gevoelens oproepen.

Behoefte om te praten?

Als u naar aanleiding van het onderzoek behoefte heeft om met iemand te praten, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het Veteranenloket. Het Veteranenloket is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 via info@veteranenloket.nl en telefoonnummer 088-334 00 00.

Hoe garanderen wij uw privacy en wat gebeurt er met uw gegevens?

Alle gegevens die wij verzamelen, behandelen wij vertrouwelijk. Uw emailadres gebruiken wij alleen om u de uitnodiging(en) te sturen.

Als we uw gegevens gebruiken in (wetenschappelijke) publicaties, of op een andere manier openbaar maken, dan zal dit uitsluitend geanonimiseerd gebeuren. De bevindingen uit de evaluatie zullen dus niet herleidbaar zijn naar individuele personen.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.nlveteraneninstituut.nl/privacy/. Mocht u toch nog vragen hebben over uw privacy of persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via privacy@nlveteraneninstituut.nl.

Waarom ontvang ik een uitnodiging voor de evaluatie van survey@mail.enalyzer.com: is dit betrouwbaar?

Voor de verzending en afname van de vragenlijst maken wij gebruik van de online tool ‘Enalyzer’. Daarom heeft u geen uitnodiging ontvangen met het e-mailadres van het NLVi. De e-mail die u heeft ontvangen, is dus betrouwbaar.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Op basis van de ingevulde vragenlijsten schrijft de medewerker van het Expertisecentrum een rapport over de terugkeerreizen Dutchbat III. De resultaten geven inzicht in de effecten van een terugkeerreis.

Ik heb alle informatie gelezen en ik wil graag deelnemen aan de evaluatie: wat moet ik doen?

Als u wilt deelnemen aan de evaluatie, dan kunt u de link gebruiken die u in uw email heeft ontvangen. Door te klikken op uw persoonlijke link kunt u direct beginnen met het invullen van de vragenlijst.

Ik wens niet deel te nemen aan de evaluatie: wat moet ik doen?

Als u niet wil deelnemen aan de evaluatie, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt mogelijk nog een herinnering van ons in uw e-mail. Deze kunt u als niet verzonden beschouwen. U beslist zelf of u deelneemt aan de evaluatie. Deelname is en blijft vrijwillig. Ook als u heeft besloten wel mee te doen, kunt u zich altijd bedenken en stoppen. Dit kan ook tijdens het invullen.

Wilt u verder nog iets weten?

Als u nu of in de toekomst meer wilt weten over de evaluatie terugkeerreizen Dutchbat III of als u vragen heeft over uw deelname, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker. De contactgegevens vindt u hieronder. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het Nederlands Veteraneninstituut: Klachten – Nederlands Veteraneninstituut.

Contactgegevens onderzoeker

Mocht u nog vragen hebben of graag aanvullende informatie willen dan kunt u via m.dirksen@nlveteraneninstituut.nl contact opnemen met Melanie Dirksen.