Resultaten vragenlijst terugkeerreizen

Deel dit bericht:
Samenvatting van de resultaten uit de vragenlijst over de Terugkeerreizen Dutchbat III.

Vanuit de resultaten bouwen wij aan een zorgvuldige invulling van de terugkeerreizen. Wij willen iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. De uitgebreide antwoorden zorgen voor steeds meer inleving in en begrip voor de Dutchbat III–veteranen.

terugkeerrreizen

Respons

Van alle veteranen die we de vragenlijst per mail of per brief konden toesturen hebben 386 Dutchbat-III veteranen de vragenlijst ingevuld en is de totale respons 48%. Deze respons is voldoende om een globaal beeld te geven van de wensen en verwachtingen van de Dutchbat-III veteranen over de terugkeerreizen.

Van de 386 respondenten geeft 25% aan in Srebrenica te hebben gezeten, 53% in Potočari, 19% in Simin Han en nog geen 1% in Tuzla. Van de respondenten antwoordt 3% met ‘anders, namelijk…’. Lukavac, Zagreb en Split en er zijn veteranen die aangeven op meerdere locaties te hebben gezeten.

Animo

60% van de veteranen is geïnteresseerd in de terugkeerreis, 16% wil niet mee en 24% twijfelt nog. Aan de veteranen die aangeven niet mee te willen is gevraagd wat de reden is en wanneer zij zouden overwegen om wel mee te gaan. Aan de twijfelaars is gevraagd wat de reden is dat ze twijfelen en wanneer zij wel mee zouden gaan. De veteranen die aangeven wel mee te gaan is een aantal keuzes voorgelegd over met wie zij zouden willen gaan, welke plekken zij zouden willen bezoeken en wanneer de reis voor hen is geslaagd.

Waarom wil je terug?

De grootste groep geeft aan dat zij mee willen op terugkeerreis. Om een beeld te krijgen wat de reden is dat de veteranen mee willen op reis is hen gevraagd wat voor hen de belangrijkste reden is om terug te gaan naar Bosnië. De meesten willen dit om hun missie te verwerken en om herinneringen op te halen. Anderen willen graag nieuwe herinneringen maken en een klein deel geeft als motivatie het in contact komen met de lokale bevolking aan.

Met wie wil je op reis?

Vervolgens is hen gevraagd met wie zij de reis zouden willen maken. 81% zegt dit graag te willen doen met een relatie, waarvan de meesten met partner, maar ook een deel met kinderen, andere familieleden of vrienden en bekenden. De meerderheid wil graag op reis met mensen die ze kennen van compound, eenheid, peloton of groep. Een klein deel zegt het niet uit te maken met wie zij reizen. Het grootste deel van de veteranen ziet als groepssamenstelling graag veteranen met relaties (76%), maar ook een deel wil alleen met veteranen reizen. Anderen vinden voor beiden wat te zeggen. Wij zullen verschillende soorten reisgroepen samenstellen, zodat iedereen zich in kan schrijven op een reis naar zijn of haar voorkeur.

Waar wil je heen?

De plaatsen die veteranen graag zouden willen bezoeken zijn met name Srebrenica, Potočari, Simin Han, Tuzla, Bratunac en Split. Daarnaast worden de plaatsen Sarajevo, Zagreb, Busovaca, Santici,  Slatina, Jajici, Zvornik, Lucavac, Mostar, Belgrado Zastafsi , Novi Trafnik en Kostanijca een enkele keer genoemd.

Naast specifieke plekken noemen ze vaak het woord enclave, verschillende OP’s en hun eigen compound. Ook wordt de plek van overlijden van Raviv van Renssen, Jeffrey Broere, de begraafplaats, Swedish shelter, de vuilstort, de school en memorial centre genoemd.

Wanneer is de reis voor jou geslaagd?

Als laatste vraag is de veteranen voorgelegd wanneer de reis voor hen geslaagd zou zijn. Daar zijn heel veel antwoorden op gekomen en voor iedereen is het verschillend. Wel lees je tussen de regels regelmatig door dat mensen deze reis willen maken ter afsluiting of ter verwerking.

Redenen voor twijfel

Bijna een kwart van de veteranen geeft aan nog te twijfelen of zij mee willen gaan op terugkeerreis. Aan hen is in een open vraag gevraagd waarom zij twijfelen. De redenen die veteranen noemen zijn heel divers. Veteranen lijken met name te twijfelen, omdat de randvoorwaarden van de reis nog onduidelijk zijn; mag je ook op eigen gelegenheid dingen doen, hoe groot is de groep, met wie ga je precies, mogen partners/ kinderen mee etc. Het reizen in een groep wordt door een aantal mensen ook als onwenselijk gezien. Daarnaast noemen veteranen het niet weten wat een reis hen oplevert en ook bang zijn om juist meer last te krijgen van de uitzending als reden van hun twijfel.