Educatie

Deel dit bericht:
Veteraan in de Klas.

Leerlingen die ademloos luisteren, enthousiast met elkaar in gesprek gaan en een waardevolle ervaring rijker het lokaal verlaten. Dat beeld herkennen veel docenten, die hun les hebben verrijkt met een gastles van Veteraan in de Klas. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten mannen en vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. Nederland telt 110.000 veteranen, 350 van hen delen hun ervaringen met leerlingen.

Wat is een Veteraan in de Klas?

Leerlingen maken tijdens een gastles kennis met iemand die als militair diende tijdens een oorlog of vredesmissie, bijvoorbeeld in Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan. De veteraan is uitstekend in staat het persoonlijke verhaal te delen met jongeren. Uiteraard altijd met respect voor de normen en waarden waar de school voor staat. Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van. Het programma richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het gehele middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs. Een gastles van Veteraan in de Klas sluit naadloos aan bij verschillende vakken, zoals loopbaan- en burgerschapsvorming, levensbeschouwing, geschiedenis, maatschappijleer en filosofie. Een les past ook goed bij (maatschappelijke) thema’s, zoals oorlog en vrede, 4 en 5 mei en respect.

Praktische informatie

Een gastles duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten – de veteraan vertelt over zijn eigen ervaringen en de leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen. Aan een gastles van een veteraan zijn geen kosten verbonden. Er wordt altijd voldaan aan de vraag van de school – dit uiteraard met respect voor de normen en waarden van de school. De docent ontvangt het boek ‘Oorlogs en vredesmissies – Ervaringen van Nederlandse veteranen’. Vraag tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) een gastles aan. Er wordt dan contact met de docent opgenomen om alle praktische zaken door te nemen. Achteraf ontvangen de docent en leerlingen een evaluatie.

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.