Libanononderzoek

Deel dit bericht:
Onderzoek naar de langetermijneffecten van uitzendervaringen en het welzijn van Libanonveteranen

In 1979 vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Libanon om deel te nemen aan de VN-vredesmissie UNIFIL. In 2005 heeft onderzoek laten zien dat de missie impact heeft op de gezondheid en de kwaliteit van leven van veteranen van de UNIFIL-missie. U kunt de resultaten van dat onderzoek hier teruglezen.

Nagemaakte ANWB wegwijzer met Libanon plaatsnamen en Nederland: 3025 km.

En nu, in 2021, wil het Nederlands Veteraneninstituut opnieuw in kaart brengen wat de invloed van de uitzending is op het verdere leven van Libanonveteranen. Hoe gaat het nu met u? Hoe kijkt u terug op de tijd dat u was uitgezonden? Speelt die tijd nog een rol in uw leven? Het antwoord op deze en andere vragen biedt ons waardevolle inzichten waarmee wij de dienstverlening aan veteranen kunnen verbeteren.

Als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u deelnemen via de link in de uitnodigingsmail. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Uw deelname is geheel vrijblijvend en wordt zeer gewaardeerd.

 

FAQ’s:

 

Wat is het doel van het Libanononderzoek?

In 1979 vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Libanon om deel te nemen aan de VN-vredesmissie UNIFIL. In 2005 heeft onderzoek laten zien dat de missie impact heeft op de gezondheid en de kwaliteit van leven van veteranen van de UNIFIL-missie. In 2021 wil het Nederlands Veteraneninstituut opnieuw in kaart brengen wat de invloed van de uitzending is op het verdere leven van Libanonveteranen, welke andere belangrijke gebeurtenissen zij hebben meegemaakt en hoe zij in het algemeen omgaan met de uitzending en belangrijke levensgebeurtenissen. Het huidige onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat het Veteraneninstituut 25 jaar na het begin van de UNIFIL-missie heeft uitgevoerd. U kunt de resultaten daarvan terugvinden op onze website: Publiekssamenvatting – Libanon laat ons nooit helemaal los.

Waarom benaderen wij u?

Voor u is het al weer zo’n 35 jaar of langer geleden dat u terugkeerde van de missie naar Libanon. Wij willen graag weten hoe het met u gaat, hoe u terugkijkt op uw missie en of deze nog een rol speelt in uw leven. Heeft het u sterker gemaakt of heeft u misschien behoefte aan hulp? Deze vragen stellen wij aan 1.500 Libanonveteranen. Wij vragen ook uw hulp om meer inzicht te krijgen in de effecten van de missie naar Libanon in het huidige leven van veteranen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. U hebt een email ontvangen met daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst. Het invullen daarvan duurt ongeveer een half uur. U kunt tussentijds stoppen en op een later moment verder gaan, uw resultaten blijven intussen bewaard.

Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?

De vragenlijst is vanaf 22 september 2021 beschikbaar en wij willen u vragen deze uiterlijk 29 oktober 2021 in te vullen.

Waarom ontvang ik een uitnodiging voor het Libanononderzoek van survey@mail.enalyzer.com: is dit betrouwbaar?

Voor de verzending en afname van de vragenlijst maken wij gebruik van de online tool ‘Enalyzer’. Daarom heeft u geen uitnodiging ontvangen met het e-mailadres van het NLVi. De e-mail die u heeft ontvangen, is dus betrouwbaar.

Wat wordt er van u verwacht?

Het enige wat wij van u vragen is dat u ongeveer een half uur tijd voor ons vrijmaakt voor het invullen van de vragenlijst.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?

Met uw deelname aan het onderzoek krijgen wij meer inzicht in hoe het met u en andere veteranen gaat en wat de eventuele invloed is van uw missie naar Libanon op uw huidige leven tientallen jaren na terugkeer. Uw bijdrage levert ongetwijfeld waardevolle inzichten op die kunnen bijdragen aan verdere verbetering van de dienstverlening aan veteranen. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook uw medeveteranen. De tijdsinvestering kan gezien worden als een nadeel van dit onderzoek. Daarnaast kan het invullen mogelijk vervelende herinneringen of gevoelens oproepen.

Hoe garanderen wij uw privacy en wat gebeurt er met uw gegevens?

Alle gegevens die worden verzameld worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de onderzoekers kunnen de koppeling maken tussen uw persoonsgegevens en de unieke code die wij geven aan uw informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om u de uitnodiging(en) te sturen en wordt verwijderd na afronding van de dataverzameling. Als we uw gegevens gebruiken in (wetenschappelijke publicaties), of op een andere manier openbaar maken, dan zal dit uitsluitend geanonimiseerd gebeuren. De bevindingen uit het onderzoek zullen dus nooit herleidbaar zijn naar individuele personen.

Meer informatie kunt u vinden op Privacy – Nederlands Veteraneninstituut. Mocht u toch nog vragen hebben over uw privacy of persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via privacy@nlveteraneninstituut.nl.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Op basis van de ingevulde vragenlijsten zullen de onderzoekers een rapport schrijven. Dit rapport zal het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar worden gesteld op onze website.

Ik heb alle informatie gelezen en ik wil graag deelnemen aan het onderzoek: wat moet ik doen?

Als u wilt deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u de link gebruiken die u in uw email heeft ontvangen. Door te klikken op uw persoonlijke link kunt u direct beginnen met het invullen van de vragenlijst.

Ik wens niet deel te nemen aan het onderzoek: wat moet ik doen?

Als u niet wil deelnemen aan het onderzoek, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt mogelijk nog een herinnering van ons in uw e-mail. Deze kunt u als niet verzonden beschouwen. U beslist zelf of u deelneemt aan dit onderzoek. Deelname is en blijft vrijwillig. Ook als u heeft besloten wel mee te doen, kunt u zich altijd bedenken en stoppen. Dit kan ook tijdens het invullen.

Ik wil graag deelnemen aan het onderzoek, maar ik heb geen uitnodiging ontvangen: wat moet ik doen?

Voor dit onderzoek hebben wij een steekproef getrokken uit de gehele groep die naar Libanon is geweest en een veteranenpas heeft. Het kan dus zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen omdat u voor dit onderzoek niet tot de steekproef behoort. Helaas kunt u dan niet aan dit onderzoek deelnemen, maar we hopen dat wij dan toch op u mogen rekenen wanneer wij u in de toekomst wel voor deelname aan een onderzoek benaderen!

Wilt u verder nog iets weten?

Als u nu of in de toekomst meer wil weten over het Libanononderzoek of als u vragen heeft over uw deelname, dan kunt u contact opnemen met met Alieke Reijnen of Jacco Duel via ec@nlveteraneninstituut.nl.

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het Nederlands Veteraneninstituut:

Klachten