Veteranensociëteit ‘Voor Anker” Nijmegen

Deel dit bericht:

Sociëteitsgebouw”Voor Anker”

Het ontmoetingscentrum van en voor Veteranen en voormalig personeel van de KM,KL,KLu en KMAR te Nijmegen.

Sinds 1997 heeft de AVOM afdeling Nijmegen een eigen clubhuis, ondergebracht in de Stichting Sociëteitsgebouw “Voor Anker”.…

Door de Gemeente Nijmegen werd indertijd een clubhuis aan de Rivierstraat toegewezen dat i.v.m. de aanleg van de nieuwe stadsbrug moest verdwijnen. In 2008 werd een nieuw onderkomen verkregen in het sportpark Vossendijk waar door de stichting een gezellig clubhuis werd gecreëerd voor een ieder die heeft gediend bij de Nederlandse krijgsmacht.

Tot op heden worden hier op enige dagen per week voor de leden diverse activiteiten georganiseerd.

Op vrijdagavond is er een oploopavond en die wordt vaak benut om gezellig bij te praten o.a. over de ervaringen opgedaan in het legeronderdeel waarin men diende of nog dient.

Jaarlijks worden er diverse activiteiten gehouden, waaraan kan worden deelgenomen en waarvan sommige activiteiten al een traditioneel karakter hebben verkregen.

Enige voorbeelden hiervan zijn: De AVOM wandeldag in februari, die in 2018 voor de 18e maal werd gehouden en waaraan door wandelaars uit het hele land wordt deelgenomen. Een kerstbingo, Sint Nicolaas viering, Koningsdag borrel, nieuwjaarsviering, mosselavond, rijsttafel, barbecue e.d. zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Het bestuur van de stichting wil de activiteiten uitbreiden en het clubhuis vaker openstellen om meer en nieuwe leden in staat te stellen deel te nemen aan diverse nog te organiseren activiteiten. Een voorbeeld kan zijn een reünie organiseren voor het betreffende onderdeel waar je werkt of hebt gewerkt.

De stichting doet hierbij dan ook een oproep aan een ieder die bij de krijgsmacht heeft gediend om op een vrijdagavond te komen kijken en de sfeer te proeven en om eventueel donateur te worden van de stichting “Voor Anker”

Voor meer informatie over de stichting kunt U terecht bij:

Dhr H. Berendsen’

Gsm: 06-21652331

E-mail: hennie_santana@hotmail.com

Clubhuis Voor Anker Nijmegen
Winkelsteegseweg 215 (ingang Vossendijk 206)
6534 AP, Nijmegen
024-6635183 ( alleen bij openingstijden op vrijdag van 20.00 – 24.00 uur )