Dukdalf/MBSOV

Deel dit bericht:

Manager: Dhr S. Hoekstra

E-mail: exploitatie@mbsov.nl

Capaciteiten:

Zaal: max.700 personen

Dukdalf/MBSOV

Hoofdgracht 4

1781 AA , Den Helder

0223-657440

 

Extra informatie:

De MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging (MBSOV), is een personeelsvereniging voor burgerambtenaren van het MarineBedrijf, opgericht 7 mei 1946. Koninklijk goedgekeurd 5 november 1956. Het is een van de grootste personeelsverenigingen binnen defensie en daar buiten.

Voor wie is de MBSOV bestemd ?

Gewone leden: Iedereen die als burger of militair bij CZSK werkzaam is,

Seniorleden: Iedereen die ten minste 2 jaar als gewoon lid was ingeschreven bij de MBSOV en nu met pensioen, wachtgeld, VUT of FLO is.

Gezinsleden: Partners en minderjarige kinderen van leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de MBSOV.

Buitengewone leden: Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook niet-ambtenaren van defensie lid worden. Dit op voorstel van een afdeling en na goedkeuring van het hoofdbestuur.

Wat doet de MBSOV ?

Het doel van de vereniging is de recreatie, de sport en de ontspanning te bevorderen met eerbieding van ieders godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuiging en onafhankelijkheid van een bepaalde geestelijke stroming en/of politieke partij.

Waar kunt u informeren ?

Op de voormalige Rijkswerf die nu Willemsoord heet, in de nabijheid van het marinemuseum, staat het hoofd gebouw van de MBSOV met de toepasselijke naam de Dukdalf. Als u op deze site niet voldoende informatie kunt vinden, verwijzen we u naar het kantoor van de MBSOV in de Dukdalf.

De Afdelingen

Een kleine 20 afdelingen van de MBSOV behartigen een speciale tak van sport, recreatie of anderszins. Zij heffen voor dat doel ook contributie. Zij die lid worden van een afdeling moeten eerst lid zijn van de MBSOV. Het grootste gedeelte van de afdelingen maakt gebruik van het verenigingsgebouw De Dukdalf. Drie van de afdelingen hebben een eigen lokatie, te weten, de afdeling watersport Breewijd met een eigen jachthaven, en wat denkt u van de tennis afdeling Topspin aan het schapendijkje en de Kegelclub “alle negen” gevestigd in de Marineclub met twee kegelbanen. Voor meer informatie over de afdelingen verwijzen we u naar de achter ligende pagina van deze web-site.