In memoriam Eugene van Tilborg

10 juli 2018
Deel dit bericht:
Van Tilborg betekende veel voor de veteranenwereld.

Op 9 juli 2018 overleed Eugene Maurice van Tilborg plotseling op 47 jarige leeftijd. Van Tilborg betekende veel voor de veteranenwereld. Zo zette hij zich elf jaar lang belangeloos en vol gedrevenheid in als groepscommandant van het Vi erecouloir op 4 mei op de Dam in Amsterdam.

 

Cambodja
In 1992 kwam Eugene op als dienstplichtige. Het werd hem al snel duidelijk dat hij, als hij bijtekende, mee kon naar Cambodja. Van Tilborg zag het als een mooie ontsnapping uit Nootdorp en hij zou wel zien wat er op zijn pad kwam. ‘Het leven met de dag’, dat was dan ook zijn mentaliteit. Uiteindelijk vertrok van Tilborg in 1993 naar Cambodja als marinier der eerste klasse. Hij werd geplaatst bij de Mike compagnie op de meest zuidelijke compound bij Sok San, waar hij de taak van stabilisator en beveiliger van het kamp op zich nam. Geïnteresseerd in de politieke situatie was hij niet, wel in de cultuur. Hij haalde grote voldoening uit het feit dat mede door hen verkiezingen in Cambodja mogelijk waren.

Bosnië 
Ondanks lichamelijke klachten die hij overhield aan de missie in Cambodja, vond Van Tilborg dat Defensie als werkgever goed bij hem paste en zo tekende hij voor de West. Met zeven personen ging hij als kwartiermaker naar Aruba. De uitzending naar Aruba werd voor hem een ontlading, want hij kon er eindelijk de gebeurtenissen van zijn missie in Cambodja verwerken. Na 15 maanden in de West keerde hij terug naar Nederland. Hij wist dat Bosnië speelde en tekende voor deze missie bij. Hij werd naar Bosnië uitgezonden in 1996. In zijn hoofd is hij altijd veel bezig geweest met de oorlogssituatie daar in Bosnië. In zijn interview dat opgenomen is in de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen omschrijft hij het als volgt: “we gingen op patrouille in Banja Luka een huis binnen. Het water stroomde nog en de tafel was gedekt, maar de mensen waren uit alle haast vertrokken. In mijn hoofd ben ik altijd bezig geweest met deze situatie”.

Veteranen
Door zijn veteraan zijn heeft hij zich ook jarenlang ingezet voor de veteranengemeenschap. In 2006 kwam hij in contact met het Veteraneninstituut (Vi). Hij had onvrede over de relatie tussen veteranen en Defensie, waarop het Vi vroeg of hij wilde participeren in de verbetering van de uitvoering van (na)zorg van veteranen. Van Tilborg zag dit wel zitten en werkte zo mee aan het verbeteren van een positief beleid voor veteranen. Hij kon met recht zeggen dat mede door zijn inzet de (na)zorg voor veteranen is verbeterd.

Erecouloir
Van Tilborg zette zich namens het Vi elf jaar lang in als groepscommandant van het erecouloir op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Hij zorgde er mede voor dat de erehaag er ieder jaar netjes bij stond en was zich bewust van hoe belangrijk dit moment is voor de veteranen. Hij wist de veteranen op een persoonlijke en respectvolle manier te begeleiden. Zelf stond hij daar met het doel dit mee te geven aan de volgende generatie. “Ik sta op de dam, want ik geef de vrijheid door aan mijn kinderen”. Naast zijn inzet voor de veteranenwereld, maakte hij zich ook sterk voor de veteranen van de Politie. Zo is hij ook een van de oprichters van het Politie Veteranen Platform.

Wij gaan hem enorm missen en wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijd.