Voormalige Sovjetstaten

2 december 2015
Deel dit bericht:
Begin 1990 vertoonde het centrale gezag binnen de Sovjet-Unie tekenen van verzwakking. Een aantal Sovjetrepublieken greep dit aan om de onafhankelijkheid uit te roepen.

Dit proces leidde tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in december 1991. De ‘Post-Sovjetstaten’ kregen op hun beurt te maken met etnische minderheden die hun onafhankelijkheid uitriepen of aansluiting zochten bij het voormalige moederland Rusland.

  • 0
    Omgekomen Nederlandse militairen
  • 580
    Uitgezonden Nederlandse militairen
  • 0
    Dapperheidsonderscheidingen
Foto's: Ministerie van Defensie

Moldavië (1993-2004)

Moldavië was een van de eerste Post-Sovjetstaten die te maken kreeg met interne problemen. Transnistrië verklaarde zich in september 1990 onafhankelijk van Moldavië. In juni 1992 kwam het tot een korte burgeroorlog die Transnistrië met steun van Russische militairen wist te winnen. Kort daarop sloten de strijdende partijen een staakt-het-vuren. De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE, vanaf december 1994 de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa/OVSE) stuurde in februari 1993 een kleine waarnemingsmissie van tien man, onder wie een Nederlandse militair, naar het gebied om toe te zien op handhaving van het akkoord.

Georgië (1994-1996 en 2008-2009)

Ook Georgië kreeg te maken met afvallige regio’s. In het noorden van dit land zochten islamitische Osseten met geweld aansluiting bij hun geloofsgenoten in Rusland. Om verdere escalatie van het conflict te voorkomen stelden Georgië, Rusland en Zuid-Ossetië een gezamenlijke vredesmacht in. De CVSE/OVSE stuurde in maart 1994 een waarnemingsmissie van acht man naar Georgië om toezicht te houden op naleving van de afspraken. Een van hen was een Nederlandse militair. In augustus 2008 viel het Georgische leger Zuid-Ossetië binnen. Het Russische leger reageerde onmiddellijk met een tegenaanval en verjoeg binnen enkele dagen de Georgische troepen. Franse bemiddeling maakte een einde aan de vijandelijkheden. Waarnemers van de European Union Monitoring Mission Georgië (EUMM Georgië), onder wie twee Nederlandse marechaussees, hielden toezicht op het bestand.

Oekraïne (2014-2015)

Op 17 juli 2014 stortte een vliegtuig van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neer in Oost-Oekraïne, nadat het door een luchtdoelraket was geraakt. Alle 298 inzittenden, van wie er 193 de Nederlandse nationaliteit hadden, kwamen om. Eind juli startte Nederland een repatriëringsmissie om de stoffelijke resten en bezittingen van de slachtoffers te zoeken en terug te brengen naar Nederland. Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en experts van het Landelijk Team Forensisch Onderzoek voerde hun werkzaamheden uit in een gebied waar het Oekraïense regeringsleger en separatisten elkaar bevochten. In april 2015 kwam er een einde aan deze missie.

In het overzicht staan alle missies in de voormalige Sovjetstaten. Klik op de missie voor meer informatie.