Nederland heeft veel waardering voor veteranen

8 februari 2016
Deel dit bericht:

Ruim driekwart van de Nederlanders (76%) vindt de Nederlandse deelname aan vredesoperaties (heel) belangrijk.

Dat is een van de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van het Veteraneninstituut en Nationaal Comité Veteranendag naar de opinie van het Nederlandse publiek over Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag onder ruim duizend Nederlanders, uitgevoerd door TNS NIPO.

Veteranen verdienen openlijke waardering

In 2015 is de waardering voor de inzet van veteranen toegenomen. Gemiddeld geeft nu 72% van de respondenten aan (veel) waardering te hebben voor veteranen van zes bevraagde missies, ondanks het feit dat een minderheid deelname aan die missies achteraf terecht vindt. 75% van de Nederlanders vindt dat veteranen openlijke waardering verdienen voor hun militaire inzet, bijvoorbeeld door het jaarlijks organiseren van de Nederlandse Veteranendag. 43% vindt dat Nederland zijn veteranen nu voldoende waardeert. Het imago van veteranen is positief. Nederlanders associëren veteranen het meest met de eigenschappen ‘plichtsgetrouw’ (92%), ‘behulpzaam’ (92%), ‘moedig’ (90%), ‘dapper’ (89%) en ‘trots’ (84%).

Interesse in verhalen van veteranen

Veel Nederlanders (78%) vinden het vastleggen van de verhalen van veteranen waardevol. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft ook aan (veel) belangstelling te hebben voor veteranen en hun ervaringen. Mensen die zelf een veteraan kennen, hebben meestal meer belangstelling en waardering voor veteranen. Ook hechten zij meer belang aan Nederlandse deelname aan vredesoperaties.

Optimale nazorg via Veteranenloket

84% van de respondenten vindt ten slotte dat de Nederlandse veteranen optimale nazorg verdienen. Nelleke Rienstra, woordvoerder van het Veteraneninstituut: “Het in 2014 geopende Veteranenloket is dé plek waar veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties met al hun aan de uitzending gerelateerde vragen en behoeften terechtkunnen. Ook met vragen over gezondheid en zorg dus. We zien gelukkig dat veteranen dit loket inmiddels goed weten te vinden”.