In de kop van Noord-Holland is de kans het grootst dat uw buurman een veteraan is

6 februari 2018
Deel dit bericht:
Een analyse van onze veteranenpashouders.

Ongeveer drie op de vier veteranen in Nederland heeft een veteranenpas. Van de 88.477 veteranen met zo’n pas is driekwart post-actief; iets meer dan 23.000 veteranen in werkelijke dienst hebben ook een veteranenpas. Eén op de twintig veteranen met een pas is een vrouw. Een nadere analyse van onze veteranenpashouders.

veteranenpas

 

De leeftijd van de veteranenpashouders varieert van 19 tot en met 105 jaar; de gemiddelde leeftijd is ruim 56 jaar en ongeveer één op de drie is 76 jaar of ouder. De leeftijd die het meest voorkomt onder de veteranenpashouders is 90 jaar. Bijna 3.200 veteranen hebben die leeftijd op de voet gevolgd door bijna 3.000 veteranen die 91 jaar oud zijn!

Grafiek 1 laat zien hoe de leeftijdsopbouw is voor de groep van veteranenpashouders. Uit de grafiek blijkt dat er enkele opvallende pieken en dalen zijn. Allereerst is er rechts in de grafiek een piek met zeer oude veteranen die hebben gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië of in Korea. Meer naar links in de grafiek is er vervolgens een piek met veteranen op leeftijd die hebben gediend in Nieuw-Guinea. Nog verder naar links in de grafiek volgt ‘een bult’ veteranen van 70 jaar of jonger die hebben gediend vanaf de missie in Libanon en later.

Waar wonen de veteranenpashouders?

Grafiek 2 helpt om daar een beeld bij te krijgen. In die grafiek is Nederland verdeeld in vierentwintig regio’s op basis van de eerste twee cijfers van de postcode. De meeste veteranenpashouders wonen in de regio Amersfoort/Zeewolde/West-Veluwe maar ook in de regio Noord-Holland-Noord wonen veel veteranenpashouders. Het zijn, niet verrassend, regio’s waar veel of grote militaire locaties zijn – of waren – te vinden.

Ook zijn er ruim 4.000 veteranenpashouders die – al dan niet met een NAPO-adres – in het buitenland wonen. Deze veteranen zijn verdeeld over 68 landen; vooral Duitsland (963 veteranen), Canada (563), België (474), de Verenigde Staten (428) en Australië (381) zijn in trek bij de veteranenpashouders. De grafiek geeft ook een beeld van de leeftijdsopbouw per regio. Verhoudingsgewijs zijn de regio’s in de Randstad de meest ‘grijze’ regio’s en de drie regio’s Groningen, Friesland en het noorden van Flevoland, Overijssel en de Veluwe de meest ‘groene’ regio’s. In de regio Rotterdam/Europoort is de gemiddelde leeftijd van veteranenpashouders het hoogste (60 jaar) en in Friesland het laagst (52 jaar).

Buurman

De kans dat in Nederland iemands buurman of buurvrouw een veteraan is, verschilt overigens per regio. In de regio Noord-Holland-Noord is die kans het grootst; per 1.000 mannelijke inwoners van 20 jaar of ouder in die regio zijn er ongeveer 24 mannelijke veteranen. En per 10.000 vrouwelijke inwoners van 20 jaar of ouder in die regio zijn er ongeveer twintig vrouwelijke veteranen. De kans om een veteraan als buurman of buurvrouw te hebben is het kleinst in Amsterdam (zie grafiek 3 voor de getallen per regio; de inwonersgegevens per regio die bij de berekening zijn gebruikt, komen van het CBS, peildatum januari 2017).

Veteranenpas

Veteranen met een veteranenpas staan geregistreerd bij het Veteraneninstituut. Zij genieten niet alleen van het gevoel van erkenning die toekenning en bezit van de pas oproept, maar ook van de bijbehorende faciliteiten. Zo ontvangen zij bijvoorbeeld het maandblad Checkpoint.

Heb je nog geen veteranenpas? Dan kun je die hier aanvragen.