Nieuw Nederlands Veteraneninstituut van start

31 december 2020
Deel dit bericht:
Het Nederlands Veteraneninstituut is op 1 januari 2021 een feit.

Zes organisaties, die zich al jaren inzetten voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties, zijn samengegaan tot één organisatie. De organisatie zet zich breed in voor erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn de kernwaarden van het Nederlands Veteraneninstituut.

De thuisbasis van het Nederlands veteraneninstituut in Doorn

De samenvoeging is een logische keuze, vanwege de aanvullende en overlappende activiteiten van de organisaties. Stichting het Veteraneninstituut, stichting De Basis, de afdeling Zorgcoördinatie van het ABP/APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie Nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform en de stichting Nederlandse Veteranendag brengen met de eenwording alle kennis, kracht en kunde samen.

Op woensdag 6 januari is de officiële kick-off van het Nederlands Veteraneninstituut. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze in aangepaste vorm plaats. De bijeenkomst is online te volgen via deze link.