Ombudsman onderzoekt zorg voor veteranen

16 mei 2019
Deel dit bericht:
Veteranen geven aan dat Defensie hen niet goed helpt als ze om hulp of financiële compensatie vragen.

Ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de zorg voor oud-militairen naar aanleiding van een bericht dat deze week in het AD verscheen. Volgens het AD hebben zich de afgelopen maanden vijftien militairen gemeld bij Veteranenombudsman Van Zutphen. De veteranen klagen dat Defensie hen niet goed helpt als ze om hulp of financiële compensatie vragen.

De erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relaties wordt sinds 2014 in de veteranenwet en –besluit geregeld. Die zorg is goed, blijkt uit diverse onderzoeken. Veteranen beoordelen de kwaliteit van hun leven met een ruime voldoende.

Wachttijden voor medische keuringen
In het geval van fysieke klachten bestaat een goed systeem van zorg en een vangnet van sociale voorzieningen. Om daarvoor in aanmerking te komen gelden medisch/juridische procedures, die complex zijn vanwege ook de eis van zorgvuldigheid en rechtmatigheid. Cruciaal in dat proces is de medische keuring door een arts. De oud-militairen beklagen zich over de keuringsartsen, het lange wachten op behandeling van hun aanvraag en wachttijden voor een medische keuring.

Het is bekend dat de (juridisch, medische) procedures complex en langdurig zijn. Zeker in de situatie dat de veteraan nog in behandeling is. In dat geval kan de medische eindtoestand nog niet worden bepaald. Pas nadat die eindtoestand is vastgesteld kan de voorziening worden vastgesteld. De looptijden voor medische keuringen zijn daarnaast door een (tijdelijk) gebrek aan keuringsartsen opgelopen buiten de afgesproken normen. Daarvoor heeft Defensie inmiddels maatregelen genomen.

Veteranenloket
Het Veteranenloket is het eerste aanspreekpunt voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranen kunnen hier terecht met alle vragen op het gebied van zorg en dienstverlening. Na contact met het Veteranenloket neemt een zorgcoördinator contact op. De zorgcoördinator inventariseert samen met de veteraan welke hulpvragen er zijn en verwijst hem/haar naar de juiste zorg-, of dienstverlener. De zorgcoördinator begeleidt de veteraan gedurende het gehele hulpverleningsproces.