IMPACT

Deel dit bericht:
Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het militaire beroep

In 2023 start het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) met het onderzoek IMPACT; de Invloed van het Militaire beroep op het leven van Post-ACTieve veteranen. Een onderzoek waarin we 12 jaar lang een groep van 1500 veteranen gaan volgen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderzoek of lees onze brochure.

Hebt u vragen, neem dan contact met ons op via impact@nlveteraneninstituut.nl.

Hebt u een vraag over IMPACT, kijk dan bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. U kunt ook contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Het Expertisecentrum

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van het Expertisecentrum van het Nederlands Veteraneninstituut. Het Expertisecentrum voert wetenschappelijk onderzoek uit dat relevant is voor het ontwikkelen van het veteranenbeleid, voor de dienstverlening aan veteranen en hun thuisfront en voor het versterken van de relatie tussen de samenleving en veteranen. Alieke Reijnen, Melanie Dirksen en Jacco Duel voeren dit onderzoek uit.

Resultaten

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het onderzoek zodra de eerste resultaten bekend zijn. Daarnaast kunnen deelnemers via e-mail een nieuwsbrief ontvangen met onderzoeksplannen en resultaten. Deze wordt ook op de webpagina geplaatst.

FAQ's

Veelgestelde vragen over dit onderzoek:

Wat is IMPACT?
IMPACT staat voor de Invloed van het Militaire beroep op het leven van PostACTieve veteranen. Het is een onderzoek waarbij we twaalf jaar lang een groep van 1500 veteranen volgen. Het doel van IMPACT is om beter te begrijpen wat de invloed is van het militaire beroep (waaronder uitzendervaringen) op de gezondheid van veteranen gedurende de levensloop. De resultaten geven ons een beeld van de ontwikkeling van de gezondheid en het welzijn van veteranen door de tijd heen en de factoren die daar invloed op hebben.

Wie doet het onderzoek?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van het Expertisecentrum van het Nederlands Veteraneninstituut.

Waarom IMPACT?
We weten dat het militaire beroep impact heeft op veteranen; het raakt bijna elke veteraan. Maar wat we nog niet goed begrijpen is waarom de impact van het militaire beroep verschilt tussen veteranen en hoe die impact gedurende het leven van dezelfde persoon kan veranderen. Met dit onderzoek willen we hier antwoorden op vinden.

Wat levert het op?
Dit onderzoek geeft ons:

  • inzicht in de gezondheid van veteranen door de tijd heen;
  • inzicht in factoren die van invloed zijn op gezondheid;
  • aanknopingspunten:
    • om de gezondheid te bevorderen;
    • om gezondheidsproblemen te voorkomen;
    • om tijdig passende hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

We krijgen door dit onderzoek inzicht in hoe we onze dienstverlening beter kunnen laten aansluiten op de persoonlijke behoeften van veteranen. Hiermee kunnen we uiteindelijk het verschil maken voor veteranen en hen een plek bieden waar zij begrepen en gezien worden.

Waar vind ik de uitkomsten van het onderzoek?
Op de website die wij speciaal voor dit onderzoek hebben ingericht, wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het onderzoek. Daarnaast kunnen deelnemers via e-mail een nieuwsbrief ontvangen met onderzoeksplannen en resultaten. Deze wordt ook op de webpagina geplaatst: www.nlveteraneninstituut.nl/impact. Voor extra vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers via impact@nlveteraneninstituut.nl.

Waarom benaderen wij ú ?
U zit in de steekproef, die wij hebben genomen uit het Veteranen Registratie Systeem. Dat betekent dat u per toeval bent geselecteerd voor dit onderzoek. Zo heeft iedereen een even grote kans om mee te doen en krijgen we een representatief beeld van de veteranenpopulatie.

Kan ik mijzelf aanmelden?
Nee, u kunt alleen deelnemen als u via de post een uitnodiging van IMPACT hebt ontvangen. In de brief vindt u meer informatie over het onderzoek en hoe u kunt deelnemen.

Wat houdt deelname in?
Het onderzoek bestaat uit het online invullen van vragenlijsten. Wij vragen onder andere naar uw leefsituatie, uw (mentale) gezondheid, uw sociale omgeving en het militaire beroep. Het onderzoek wordt iedere 3 jaar herhaald. In totaal willen wij u 12 jaar volgen, dat houdt in dat wij u uitnodigen voor 5 metingen. Het invullen van de vragenlijsten kost per keer ongeveer een uur. Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven in de vragenlijst, kunnen wij u ook uitnodigen voor een interview of groepsgesprek om een onderwerp wat uitgebreider te bespreken.

Wanneer u een uitnodiging van ons ontvangt, staat in de brief uitleg over hoe u kunt deelnemen. Via een knop op onze webpagina www.nlveteraneninstituut.nl/impact heeft u met uw persoonlijke code en wachtwoord toegang tot onze online vragenlijst. U kunt tussentijds stoppen en op een later moment verder gaan waar u was gebleven.

Waarom zou ik meedoen?
Met uw deelname spreekt u namens vele veteranen in Nederland. Het is heel belangrijk voor het onderzoek dat u uw stem laat horen. Aan de hand van uw ervaring en mening kunnen we de impact van het militaire beroep op de gezondheid door de tijd heen, beter begrijpen.

Door mee te doen krijgt u de kans om 12 jaar lang uw stem te laten horen. U kunt een waardevolle bijdrage leveren aan dit onderzoek en een verschil maken voor andere veteranen en uzelf.

Ik heb geen problemen, waarom zou ik meedoen? Om te kunnen begrijpen waarom de impact van het militaire beroep voor de ene veteraan positief is en voor de ander minder positief en hoe die impact door de tijd heen kan veranderen, is het noodzakelijk dat allerlei verschillende veteranen meedoen. Dus zowel mannen als vrouwen, jonge en oudere veteranen, veteranen met een kort of lang dienstverband en veteranen met en zonder problemen. Door uw bijdrage krijgen we een betrouwbaar beeld en kunnen we hopelijk in de toekomst nog beter het verschil maken voor veteranen.

Ik voel me geen veteraan dus waarom zou ik meedoen? Gezien uw uitzending(en) bent u feitelijk gezien een veteraan, maar het kan goed zijn dat u zich (nog) geen veteraan voelt. Om te begrijpen waarom de ene veteraan zich wel veteraan voelt en de andere veteraan niet en of dat door de tijd heen kan veranderen, is het van groot belang dat ook u meedoet aan dit onderzoek.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan IMPACT?
Wij realiseren ons dat meedoen aan dit onderzoek de nodige tijd van u vraagt, maar uw hulp is voor ons echt waardevol. Het onderzoek geeft ons inzicht in de gevolgen van het militaire beroep voor de gezondheid van veteranen en zaken die hier invloed op hebben. Door uw deelname kunnen wij de dienstverlening steeds beter laten aansluiten op de persoonlijke behoeften van veteranen. Zo kunnen we het verschil maken voor u, uw medeveteranen en toekomstige veteranen en hen een plek bieden waar zij gezien en begrepen worden. Dus door één keer in de drie jaar een vragenlijst in te vullen, levert u een waardevolle bijdrage!

Het invullen kan mogelijk vervelende herinneringen of gevoelens oproepen. Als u behoefte heeft om met iemand te praten, kunt u uw gegevens achterlaten aan het einde van de vragenlijst of zelf contact opnemen met het Veteranenloket.

Het Veteranenloket is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via info@veteranenloket.nl of telefonisch via 088-334 00 00

Meer informatie: Veteranenloket – Nederlands Veteraneninstituut (nlveteraneninstituut.nl)

Hoe garanderen wij uw privacy en wat gebeurt er met uw gegevens?
Alle gegevens die wij verzamelen, behandelen wij vertrouwelijk.

U wordt in de vragenlijst gevraagd uw e-mailadres achter te laten. Uw e-mailadres gebruiken wij voor de vervolguitnodiging(en). Als u aangeeft dat u aan IMPACT wilt deelnemen, dan verbinden wij uw e-mailadres aan een unieke code, die ook gekoppeld wordt aan uw antwoorden. Op die manier kunnen wij u opnieuw benaderen en daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om uw antwoorden van meerdere metingen aan elkaar te koppelen. Op die manier kunnen wij kijken of er op individueel niveau veranderingen optreden. Een aantal zaken is daarbij belangrijk: (1) als u aangeeft dat wij u mogen benaderen, dan kunt u bij elke volgende meting opnieuw bepalen of u wel of niet wilt deelnemen, (2) alleen de betrokken onderzoekers kunnen de koppeling maken tussen uw gegevens en zij bewaren de code en uw gegevens in een beveiligde omgeving, (3) het publiceren van de resultaten zal uitsluitend op groepsniveau gebeuren en zullen dus niet terug te leiden zijn naar individuele personen, (4) deelname is vrijwillig dus u kunt altijd stoppen. Als u stopt, dan verwijderen wij de koppeling tussen uw e-mailadres en de unieke code alsnog.

Om de kennis over het militaire beroep en de invloed op de gezondheid beter te begrijpen, willen wij de gegevens in de toekomst mogelijk gebruiken voor ander onderzoek of u benaderen voor aanvullend onderzoek. Daarnaast draagt het delen van antwoorden met andere onderzoekers bij aan het vergroten van kennis en nieuwe inzichten. Persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, zullen niet worden gedeeld met derden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Aan het begin van de vragenlijst zullen wij u toestemming vragen voor de verschillende punten die hierboven zijn beschreven.

Meer informatie kunt u vinden op Privacy- en Cookieverklaring – Nederlands Veteraneninstituut (nlveteraneninstituut.nl). Mocht u toch nog vragen hebben over uw privacy of persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via privacy@nlveteraneninstituut.nl.

Ik heb alle informatie gelezen en ik wil graag deelnemen aan het onderzoek: wat moet ik doen?
Als u wilt deelnemen aan het onderzoek, klik dan op de knop ‘naar de vragenlijst’ op onze webpagina  www.nlveteraneninstituut.nl/impact. Vervolgens logt u in met uw persoonlijke code en wachtwoord uit de brief. Als u bent ingelogd, kunt u direct beginnen met het invullen van de vragenlijst. U kunt tussentijds pauzeren of de lijst sluiten. Als u opnieuw inlogt gaat u verder waar u bent gebleven.

Ik wens niet deel te nemen aan het onderzoek: wat moet ik doen?
Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt mogelijk nog een herinnering van ons. Deze kunt u als niet verzonden beschouwen. U beslist zelf of u deelneemt aan dit onderzoek. Deelname is en blijft vrijwillig. Ook als u heeft besloten wel mee te doen, kunt u zich altijd bedenken en stoppen. Dit kan ook tijdens het invullen.

Ik wens te stoppen met mijn deelname aan het onderzoek: wat moet ik doen?
Voor iedere meting wordt opnieuw aan u gevraagd of u wilt deelnemen. Als u niet meer wenst deel te nemen dan kunt u dat altijd aangeven en dan wordt u daarna niet meer benaderd. U kunt ook te allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar impact@nlveteraneninstituut.nl. Wanneer u uw toestemming intrekt, verwijderen wij alle verzamelde data van u binnen dit onderzoek. Wanneer u uw toestemming intrekt na afronding van het onderzoek en/of na publicatie, dan worden de gegevens wanneer dat mogelijk is volledig  anoniem gemaakt en niet meer gebruikt voor toekomstig onderzoek.

Waar vind ik de vragenlijst?
Op onze webpagina  www.nlveteraneninstituut.nl/impact vindt u een knop met een link naar de vragenlijst. Daar kunt u inloggen met de persoonlijke code en het wachtwoord uit de brief die u van ons heeft ontvangen.

Waarom word ik gelijk naar het einde van de vragenlijst geleid?
In dit onderzoek willen wij een beeld krijgen van de ontwikkeling van uw gezondheid en de factoren die daarop van invloed zijn, gedurende uw levensloop. Daarom willen wij uw antwoorden op verschillende momenten in de tijd verzamelen en aan elkaar koppelen. Daarnaast verzamelen we bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de vragen over uw gezondheid.

Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u helaas niet deelnemen aan het onderzoek, omdat  deze gegevens van belang zijn om het onderzoek goed uit te kunnen voeren. Wij leiden u dan naar het einde van de vragenlijst

Waarom staan er zoveel (gezondheids)vragen in de vragenlijst?
Met het onderzoek willen we een betrouwbaar beeld krijgen van de gezondheid van veteranen in Nederland en de mogelijke factoren die daar invloed op hebben. Daarom is het belangrijk om uw gezondheid en de factoren die hierbij een rol kunnen spelen, goed in beeld te krijgen. Onderwerpen in de vragenlijst waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld uw leefsituatie, uw mentale en fysieke gezondheid, uw sociale omgeving en uw ervaringen tijdens en na de militaire dienst. Om uw gezondheid en alle factoren die hierop mogelijk van invloed zijn goed te meten, maken we gebruik van vragenlijsten die ook in andere wetenschappelijke onderzoeken worden gebruikt en waarvan we weten dat deze meten wat ze moeten meten. Dit betekent ook dat er vaak meerdere vragen worden gesteld over één onderwerp om een goed beeld te krijgen van uw situatie.

Sommige vragen vind ik moeilijk gesteld of lijken op eerdere vragen. Kan dat niet anders?
Wij maken in dit onderzoek gebruik van betrouwbare vragenlijsten, die uitgebreid zijn getest. Het kan zijn dat een vraag niet logisch lijkt of vreemd is omschreven, maar de totale vragenlijst geeft ons uiteindelijk een goed beeld over het genoemde onderwerp. Doordat veel andere wetenschappelijke onderzoeken dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen wij uitkomsten vergelijken (bijvoorbeeld met veteranen in andere landen).

Ik mis vragen over bepaalde onderwerpen. Waarom staan die vragen niet in de vragenlijst?
We stellen al veel vragen, maar het kan natuurlijk zijn dat u vragen mist. In nieuwe metingen worden andere onderwerpen toegevoegd, maar we proberen zuinig te zijn op uw tijd. Mocht u gedachten hebben over thema’s of vragen die u belangrijk vindt, dan is er aan het einde van de vragenlijst ruimte om dit aan te geven. U kunt ons ook mailen naar impact@nlveteraneninstituut.nl.

Ik heb tijdens/na het invullen van de vragenlijst behoefte om met iemand te praten.
Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw gegevens achterlaten en dan zal iemand van het Veteranenloket contact met u opnemen. U kunt ook zelf contact opnemen (voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren en in het weekend telefonisch bereikbaar).

Het Veteranenloket is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via info@veteranenloket.nl of telefonisch via 088-334 00 00

Meer informatie: Veteranenloket – Nederlands Veteraneninstituut (nlveteraneninstituut.nl)

Verzoek tot contact Veteranenloket; Waarom moet ik dan al die persoonlijke gegevens invullen?
Het is mogelijk dat u na het invullen van de lijst behoefte heeft aan een gesprek met iemand van het Veteranenloket. Omdat wij niet zomaar gegevens over u aan hen mogen geven in het kader van de privacywetgeving, vragen wij u om uw registratienummer, e-mail en telefoonnummer. Deze informatie heeft het loket nodig om contact met u te leggen.

Hoe kan ik een verandering in mijn contactgegevens doorgeven?
Indien uw contactgegevens tijdens uw deelname aan het onderzoek wijzigen, kunt u de juiste gegevens doorgeven via impact@nlveteraneninstituut.nl.

Wilt u verder nog iets weten?
Als u nu of in de toekomst meer wilt weten over IMPACT of als u vragen heeft over uw deelname, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via impact@nlveteraneninstituut.nl. Wij beantwoorden uw vragen graag!

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het Nederlands Veteraneninstituut: https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/ondersteuning/klachten/