Oral History

Deel dit bericht:

Voordelen Oral History

De interviewcollectie kan de basis vormen voor oral history. Oral history is het gebruik van mondelinge bronnen, het vastleggen van de herinnering van een persoon, om deze als historische bron te gebruiken. Het mooie is dat zo’n bron toegang geeft tot informatie die anders verloren gaat. Naast onbekende feiten geeft het ook inzicht in hoe mensen betekenis geven aan wat ze hebben meegemaakt.

Kanttekeningen Oral History

Wilt u de collectie als historische bron gebruiken, wees u dan  bewust van de eigenschappen van oral history. ‘Feit’ en ‘beleving’ werken namelijk soms zodanig op elkaar in dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt tot een heel verschillende conclusie kunnen komen.  Wilt u weten ‘wat er precies is gebeurd’, raadpleeg dan ook andere bronnen en/of luister naar verschillende verhalen. Niet alles wat in de interviews gezegd wordt zal altijd feitelijk juist zijn. Mensen spreken soms jaren later over hun ervaringen en kennen niet meer de exacte naam van bijvoorbeeld hun wapen of legering. Soms halen ze jaartallen door elkaar.