Overige onderzoeksinstellingen

Deel dit bericht:
Onderzoek naar veteranenthema's.

Naast het Nederlands Veteraneninstituut zijn er meer instellingen waar onderzoek naar veteranenthema’s en militaire inzet plaatsvindt. De belangrijkste hiervan beschrijven we hier kort.

Ministerie van Defensie, afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS)

 

TOS is verantwoordelijk voor de uitvoering van praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek binnen Defensie. Onderzoeken die regelmatig plaatshebben zijn het moreelonderzoek, het nazorgonderzoek en het onderzoek naar in-, door- en uitstroom van personeel.

TOS en het Veteraneninstituut werken samen en/of stemmen met elkaar af als het gaat om onderzoeken die betrekking hebben op (actieve) veteranen. Een recent voorbeeld hiervan is het onderzoek dat TOS heeft gedaan naar het welzijn van Afghanistan-veteranen (ISAF).

 

Ministerie van Defensie, Nederlandse Defensie Academie, Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW)

Op de Nederlandse Defensie Academie verzorgt de FMW de militaire bachelor en masteropleidingen. Wetenschappelijk medewerkers van de faculteit voeren met regelmaat onderzoek uit dat relevant is voor onze kennis over veteranen en hun uitzendervaringen. Hiertoe behoren militair-historische studies, onderzoek naar het thuisfront van militairen, onderzoek naar vrouwelijke veteranen en onderzoek naar moral injury onder uitgezonden militairen. U kunt deze onderzoeken in de Onderzoekswijzers van het Veteraneninstituut terugvinden.

Ministerie van Defensie, Expertisecentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

Het Expertisecentrum MGGZ verricht wetenschappelijk onderzoek met het doel bij te dragen aan de diagnostiek, behandeling en preventie van aan stress en trauma gerelateerde klachten en aandoeningen bij Nederlandse militairen en veteranen. De onderzoeken richten zich op neurobiologische en psychobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en beloop van die klachten, het vergroten van mentale weerbaarheid en de inzet van nieuwe technologie voor de verbetering van de zorg en behandeling.

Ministerie van Defensie. Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Momenteel verricht/begeleidt het NIMH onderzoek naar de volgende thema’s die inzicht bieden in militaire ervaringen van veteranen: militaire inzet in voormalig Nederlands-Indië, ervaringen van Nederlandse krijgsgevangenen in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, speciale operaties in voormalig Joegoslavië, militaire operationele geneeskunde sinds 1990, de inzet op de Balkan, waarnemers in voormalig Joegoslavië, de VN-missie in Cambodja en het militair optreden in Afghanistan.

Arq Nationaal Psychotrauma Centrum

Arq is een samenwerkingsverband van organisaties die zorgen voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Ook verricht Arq wetenschappelijk onderzoek onder veteranen. Met het onderzoek ‘Focus op Dutchbat-III’ brengt Arq in opdracht van Defensie in kaart hoe het met Dutchbat-III veteranen gaat en wat hun behoeften zijn op het gebied van zorg, erkenning en waardering. Het tweede onderzoek richt zich op het effect van een 3MDR-behandeling bij veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het derde onderzoek identificeert voorspellers van behandelsucces, -uitval en -opkomst bij veteranen met PTSS. Het vierde onderzoek vergelijkt bij veteranen met PTSS de effectiviteit van 3MDR met die van reguliere traumabehandelingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dat doet het RIVM met wetenschappelijk onderzoek en door het verzamelen en toepassen van kennis. Het RIVM heeft in het verleden twee grote onderzoeken uitgevoerd onder veteranen. In het eerste onderzoek (2011) onderzocht het RIVM in welke mate kanker voorkomt onder veteranen die hadden gediend op de Balkan. Het tweede onderzoek (2015) was naar zelfdoding onder veteranen.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een kennis- en informatiecentrum over oorlog en grootschalig geweld in de 20e en 21e eeuw. De bibliotheek van het NIOD in Amsterdam is vrij toegankelijk. In de studiezaal zijn de belangrijkste archiefcollecties voor iedereen ter inzage. Restricties gelden alleen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy. Het NIOD voert meerdere onderzoeken uit die relevant zijn voor het veteranenbeleid. De belangrijkste daarvan is het meerjarig onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ dat het NIOD samen met het NIMH en het KITLV uitvoert.

Nationaal Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis’’

 

Het Nederlands Veteraneninstituut gelooft in de kracht van oral history en is daarom als partner aangesloten bij het Nationaal Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis’’.

Het Nationaal Knooppunt Oral history heeft als doel mondelinge geschiedenis in al zijn facetten te bevorderen. Het Knooppunt doet dit door samenwerking en kruisbestuiving tussen musea, archieven, universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven te stimuleren.