Onderzoeksresultaten overgang militaire wereld naar burgerleven

8 november 2016
Deel dit bericht:
Onderzoeksresultaten overgang militaire wereld naar burgerleven

Veteranen met een of meer missies op hun naam die Defensie verlaten en terugkeren in de burgermaatschappij moeten soms flink wennen, al vinden zij uiteindelijk meestal wel weer hun weg.

De meeste veteranen hebben geen problemen met de overgang van de militaire wereld naar het burgerleven, maar voor ongeveer een derde van de veteranen verloopt de overgang moeizaam. Ongeveer een op de zes heeft zijn of haar plek (nog) niet gevonden. Deze gegevens werden gisteren gepresenteerd tijdens de Veteranenlezing “Weer terug… en dan?”, georganiseerd door het Veteraneninstituut en het Nationaal Comité Veteranendag.

Minder kameraadschap

Een van de redenen die veteranen noemen als zij de overgang naar het burgerleven als moeizaam hebben ervaren, is dat het ‘zo anders’ is buiten de militaire poort. Deze veteranen ervaren een soort cultuurshock, een andere mentaliteit en geven aan dat zij de burgermaatschappij individualistischer vinden en de kameraadschap missen. Een van de reacties: “Als militair werk je samen naar een gemeenschappelijk doel, als burger ben je alleen maar voor jezelf bezig. Als militair staan anderen voor je klaar als je het moeilijk hebt, als burger moet je het zelf maar uitzoeken.”

De veteranen die hun plek in de samenleving nog niet (helemaal) gevonden hebben, geven aan dat zij nog moeten wennen hoe het in de burgermaatschappij allemaal werkt en wat hun plek daarin kan worden. Ze hebben soms moeite om hun militaire identiteit los te laten. Een van de ondervraagden: ‘Ik heb verschillende functies geprobeerd, maar kan mijn draai nog niet vinden. Ik weet niet wat mijn doel is.”

Steekproef

Het onderzoek werd in 2015 en 2016 uitgevoerd onder veteranen. Het onderzoek is zowel digitaal als schriftelijk uitgevoerd. In totaal deden 1917 van de 4520 benaderde veteranen mee. Dat is een respons van 42%.