Oprichting Stichting Recovery on the Battlefield

1 oktober 2021
Deel dit bericht:
Nederlands aanspreekpunt 'Waterloo Uncovered'.

Op vrijdag 1 oktober is de kick-off van Stichting ‘Recovery on the Battlefield’ (ROTB) op het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn. Stichting ROTB komt voort uit een samenwerking tussen het Nederlands Veteraneninstituut, de Koninklijke Landmacht en het Militair Revalidatiecentrum met de Britse organisatie ‘Waterloo Uncovered’.

De stichting opereert vanaf 1 oktober als het Nederlandse aanspreekpunt dat deelname aan de opgravingen van ‘Waterloo Uncovered’ voor veteranen en militairen coördineert. Daarnaast kan zij kan in de toekomst ook opgravingen organiseren uit andere tijdvakken en op andere locaties. Naast de eerder genoemde drie organisaties is de ondersteuning van de stichting door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, die onder meer deelneemt in de Raad van toezicht, hierbij van het grootste belang.

Al sinds 2017 namen Nederlandse militairen en veteranen deel aan de door ‘Waterloo Uncovered’ georganiseerde archeologische opgravingen op het voormalige slagveld uit 1815 bij Waterloo. Deze wetenschappelijke opgravingen, uitgevoerd door veteranen, studenten en archeologen gezamenlijk, blijken uit praktijkervaringen een heilzame werking te hebben voor veteranen. De opgravingen worden gecombineerd met een ondersteuningsprogramma voor de veteranen met PTSS en/of fysieke verwondingen en is gericht op lotgenotencontact, revalidatie en re-integratie.

Na een opschorting van de opgravingen vanwege de pandemie in 2020 en 2021, zal de stichting volgend jaar weer de deelname van Nederlandse veteranen en militairen aan de opgravingen bij Waterloo verzekeren. Belangstellenden voor de werkzaamheden en initiatieven kunnen zich via de website www.rotb.nl tot de stichting wenden.