Rein Heddema

Deel dit bericht:
Maak kennis met Rein Heddema, lid van de raad van toezicht.

Rein Heddema is met een ‘versterkt aanbevelingsrecht’ van de samenwerkende ondernemingsraden van het Nederlands Veteraneninstituut voorgedragen voor de raad van toezicht.

rein-heddema-nlvi-raad-van-toezicht

Heddema kwam met veteranen in contact door zijn werk als externe reorganisatieadviseur bij APG. Hij heeft zijn sporen verdiend op het gebied van medezeggenschap, reorganisaties en fusies. Heddema heeft zelf geen Defensieverleden (uitgeloot als dienstplichtige), maar zijn schoonvader is Indiëveteraan. En nadat duidelijk was dat Heddema was toegetreden tot de raad van toezicht, ‘bekende’ een oud-collega veteraan te zijn. ‘Dat verbaasde me in hoge mate. Ik ken deze oud-collega al jaren, we hadden een echt goed en warm contact, kwamen ook thuis bij elkaar over de vloer, maar dat hij Libanonveteraan was, heeft hij me pas onlangs verteld.’

Beeldvorming

Dat is meteen een deel van het ‘probleem’, denkt Heddema. ‘Mensen weten te weinig over wie veteranen zijn en wat ze hebben gedaan. Dat maakt dat de beeldvorming over veteranen soms wat naar het negatieve kan neigen.’ Hij stoort zich eraan dat er met de kennis van nu zo stellig wordt ge- en veroordeeld over zaken in het verleden: Nederlands-Indië en Srebrenica. Ook daarom vindt Heddema het belangrijk dat veteranen hun verhaal vertellen. Het is namelijk zijn stellige overtuiging dat er veel meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt. En dat is ons mens-zijn. ‘Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, we willen gezien en gehoord worden en in een veilige omgeving zijn, we willen allemaal liefde.’ Hij heeft dan ook met veel plezier het boek van Rutger Bregman gelezen: De meeste mensen deugen. ‘Ik kan dat iedereen aanbevelen, ik denk dat men juist nu behoefte heeft aan een positief mensbeeld.’

Samenwerken

Heddema’s expertise is, onder andere, mensen te laten samenwerken in een nieuwe organisatie. Zijn jarenlange ervaring met fusies en interne bedrijfsvoering komt het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut, waarin zes veteranenorganisaties zijn opgegaan, ten goede. Hij is dan ook verheugd dit keer bij Defensie te zijn ‘ingeloot’.

Bio

Rein Heddema heeft rollen vervuld als projectmanager, algemeen secretaris, HR-manager, HR-directeur (ABN AMRO, Fortis) en directielid (MeesPierson). Na 25 jaar is hij actief als ondernemer, maar ook als investeerder en toezichthouder. Heddema heeft veel ervaring opgedaan met fusies en overnames, outsourcing, offshoring, afsplitsing, afstoting en inkrimping, en met HR-transformatietrajecten.

rein-heddema-nederlands-veteraneninstituut