Ton Tieland

Deel dit bericht:
Maak kennis met Ton Tieland, lid van de raad van toezicht.

Generaal-majoor b.d. Tieland kent de veteranenwereld op zijn duimpje. Hij is voorzitter van de Stichting Federatie MILu (Federatie van Organisaties van Veteranen en oudgedienden van de Militaire Luchtvaart) en voorzitter van de commissie die de minister adviseert over het toekennen van het Draaginsigne Gewonden (DIG). Tieland heeft in zijn loopbaan bij Defensie niet echt met zorg te maken gehad (‘Ik ben een operationele jongen’) maar veel van zijn nevenfuncties bevinden zich nu wel in het zorgdomein. ‘Al deze dingen komen goed bij elkaar nu.’

ton-tieland-nlvi-raad-van-toezicht

Tieland heeft vier jaar in de raad van toezicht van Stichting De Basis gezeten en is nauw betrokken geweest bij het fusieproces dat heeft geleid tot het Nederlands Veteraneninstituut. Om het ‘institutioneel geheugen’ te borgen zijn een paar raad van toezichtleden van de fusiepartijen meegegaan naar de nieuwe raad van toezicht.

Aandacht voor thuisfront

Hij vindt het belangrijk zich in te zetten voor veteranen. ‘Het zijn mensen die iets bijzonders doen en vaak onder gevaarlijke omstandigheden. Ze vinden hun taak belangrijker dan hun individuele veiligheid. Dat gaat ook op voor politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers. Voor militairen geldt daarbij dat ze vaak lang en vaak van huis zijn, wat ook grote invloed heeft op het thuisfront. Veteranen en het thuisfront hebben daarom recht op de erkenning, waardering en zorg als ze behoefte aan hebben. Maatwerk dus.’

Bekendheid voorzieningen

Hij vindt dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan wat hij noemt ‘de transitie’. ‘Het moment dat je van militair weer burger wordt is cruciaal. Dat is het moment om contact met de veteraan te maken, en niet alleen digitaal. Organiseer fysieke ontmoetingen en maak duidelijk welke faciliteiten er zijn voor veteranen en thuisfront. Uit onderzoek blijkt dat veteranen die weten welke voorzieningen er zijn, eerder aan de bel trekken wanneer dat nodig is.

Militaire ooggetuigen

Het boek dat letterlijk op zijn nachtkastje ligt, is het onlangs verschenen boek ‘Militaire Ooggetuigen, 75 jaar bevrijd: herinneringen aan strijd en onvrijheid in Europa en Azië’. ‘Het zijn korte ooggetuigenverhalen, van een paar pagina’s. Je kunt er heerlijk doorheen bladeren. Ik wist bijvoorbeeld niets van het lot van Joodse krijgsgevangenen die naar Duitsland werden getransporteerd en daar als krijgsgevangenen de oorlog hebben overleefd. Op zo’n verhaal blijft je oog dan hangen. Kortom, een aanrader.’

Bio

Ton Tieland begon in 1977 bij de Koninklijke Luchtmacht als officier grondoperaties en sloot zijn loopbaan halverwege 2014 af als plaatsvervangend commandant van de Luchtmacht. Tieland werd uitgezonden naar Bosnië (1993-1994) en naar Ethiopië-Eritrea (2000-2001). Sinds hij de dienst heeft verlaten, vervult hij diverse bestuursfuncties.

ton-tieland-nederlands-veteraneninstituut