Titel Samenvatting Auteur Jaar
Onderzoek naar de berichtgeving over veteranen, uitzendingen en Defensie in Nederlandse dagbladen in de periode augustus 2017 tot en met juli 2018. Jessica Cozzi, Melanie Dirksen en Marjolein van der Werf 2020
Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Motivaction 2019
Onderzoek onder thuisfronters van veteranen die niet meer in dienst zijn. Veteraneninstituut 2018
Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag Motivaction 2018
Een onderzoek naar de behoefte aan erkenning, waardering en ondersteuning onder het thuisfront van post-actieve veteranen. Veteraneninstituut 2018
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2018
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Melanie Dirksen 2017
Een inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. Bijkerk, R. en Elands M. 2017
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2017
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Melanie Dirksen 2016
Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2015. Veteraneninstituut 2016
Hoeveel waardering hebben Nederlanders voor veteranen en wat voor beeld hebben zij van hen? Ministerie van Defensie 2016
Onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse dagbladen. Angelique van Tilburg 2016
Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland. Veteraneninstituut 2015
Donderdag 22 januari was een groep van ongeveer vijftig Nederlandse gemeenten te gast bij het Veteraneninstituut en liet zich informeren over het organiseren van een lokale veteranendag. Hoe trek je de jonge veteraan aan? En wat wordt gewaardeerd door de veteranen? Tijdens het programma vertelden de gemeenten Hengelo en Hellendoorn hoe zij vorig jaar hun […] Veteraneninstituut 2015
Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut? Veteraneninstituut 2015
Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014. Veteraneninstituut 2015
Het Nobelprijsinsigne is er eindelijk. Wat betekent dit insigne voor degenen die hem mogen ontvangen? Dit Checkpointartikel geeft een antwoord op deze vraag door een levendig verslag van de uitreiking op de kazerne in Havelte. Yvon de Reuver 2015
De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2015
Dit Checkpointartikel bevat een samenvatting van het onderzoek Kerngegevens 2014. In dit onderzoek staat de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi centraal. Yvon de Reuver 2015
In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het opinieonderzoek dat Defensie, de stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut hebben gehouden onder de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren. Het beschrijft het beeld dat Nederlanders hebben van 'de veteraan'. Jacco Duel 2015
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota. Ministerie van Defensie 2015
Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren. Ministerie van Defensie 2015
De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek. Veteraneninstituut 2014
Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid. Veteraneninstituut 2014
Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt. Veteraneninstituut 2014
Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent. Veteraneninstituut 2014
Sinds 2000 laat het Veteraneninstituut jaarlijks onderzoek doen naar de maatschappelijke opvattingen over veteranen en veteranenthema’s, waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert. Veteraneninstituut 2014
De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag. Veteraneninstituut 2014
Een monument is niet alleen een eerbetoon aan de omgekomen militairen, maar heeft ook een duidelijke functie in het bredere proces van zingeving. Lees over de verschillende soorten monumenten, aan welke missie(s) zij herinneren en welke herdenkingen bij monumenten plaatsvinden. Veteraneninstituut 2014
Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen. Veteraneninstituut 2014
Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering. Veteraneninstituut 2014
De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2014
De gezelligheid op het Malieveld, het defilé door drukbezocht Den Haag en de plechtigheid in de Ridderzaal: alles valt goed in de smaak bij de aanwezige veteranen. Yvon de Reuver 2014
Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie? Veteraneninstituut 2014
Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend? Veteraneninstituut 2014
Lees hier meer over de aandacht die in de media wordt geschonken aan veteranen. Wat is de toonzetting en de thematiek van deze berichten? Veteraneninstituut 2014
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema. Jacco Duel & Yvon de Reuver 2014
Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven. Veteraneninstituut 2014
Solliciteren blijft lastig. Voor iedereen. Nog lastiger is het als je voor het eerst gaat solliciteren naar een ‘gewone’ baan. Vijf sollicitatietips voor veteranen. Veteraneninstituut 2014
Het Veteraneninstituut heeft eind 2012 een breder onderzoek verricht naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Op verzoek van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is in 2014 door onderzoeksbureau NL-Eyes een specifiek onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een veteranenbegraafplaats in Loenen. Uit de twee onderzoeksrapporten blijkt dat […] A. Luiten & Jos Groen, Martin Elands 2014
Officier Logistiek op je cv zetten en er dan vanuit gaan dat ze je wel snappen. Eén van de fouten die veteranen maken bij een zoektocht naar een baan. 5 tips om wél te slagen. Nico van Dam 2014
Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt. Staatsblad 2014
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2013. Blauw Research 2013
Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren? Blauw Research 2013
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag? Yvon de Reuver 2013
Alle krantenartikelen die het woord veteranendag(en) bevatten in de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen zijn onderzocht op omvang, hoofdonderwerp, onderwerplabel, soort veteranendag. Yvon de Reuver 2013
Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Jos Groen et al 2013
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2012. Blauw Research 2012
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering? Yvon de Reuver 2012
In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014. Staatsblad 2012
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media? Yvon de Reuver 2011
Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Michaela Schok et al 2011
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Jos Groen & Jos Weerts 2010
In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid? Joyce Motshagen 2010
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2009. Blauw Research 2009
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Patricia Huls- van Zijl & Yvon de Reuver 2009
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2008. Blauw Research 2008
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren? Patricia Huls- Van Zijl & Gerrie Koops 2008
This article gives an overview of publicity and public images surrounding the armed forces, veterans and Veterans Day. Gielt Algra et al 2007
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & C. Harreveld 2007
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & J.E. Eefting 2006
Artikel over het imago van de veteraan door de jaren heen, gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Martin Elands 2005
Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Gielt Algra 2005
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren? Patricia Huls- van Zijl 2005
Paper gepubliceerd ter gelegenheid van en gepresenteerd op de Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) in 2005. Gielt Algra & Martin Elands Gielt Algra & Martin Elands 2005
Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland C.J.M. Molenschot 2004
Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Gielt Algra & Joanne Mouthaan 2003
Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? Joanne Mouthaan 2001 - 2002
In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Ministerie van Defensie 1990
Zit je in groep 7/8 en geef jij binnenkort een spreekbeurt? Ben jij op zoek naar een supercool onderwerp? Geef dan een spreekbeurt over veteranen! Deze 5 handige tips helpen jou op weg! Tip 1  – Zoek informatie! Voordat je je spreekbeurt geeft moet je je natuurlijk goed voorbereiden. Surf op internet of zoek in […] Veteraneninstituut 2015