Bouwstenen voor een sociaaldemografisch profiel van de Nederlandse veteranenpopulatie

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Het doel van dit onderzoek is het maken van een actueel overzicht van de sociaaldemografische gegevens van de veteranenpopulatie en het in kaart brengen van informatiebronnen. Hierdoor kan in de toekomst een zo volledig mogelijk sociaaldemografisch profiel van de veteranenpopulatie worden vastgesteld. Het onderzoek is gedaan door middel van deskresearch en theoretisch onderzoek.

Het verzamelen van de benodigde gegevens bleek in de praktijk een struikelblok. Daarom is besloten om de beperkte gegevens te analyseren. Verder is besloten om de onderzoeksbeperkingen grondig aan het licht te brengen en zijn er aanbevelingen opgemaakt.

De gegevens die wel voorhanden waren zijn geanalyseerd. Hieruit konden we duidelijk opmaken dat veel veteranen in plaatsen wonen waar kazernes staan of stonden. Dit gaat echter niet voor de gehele veteranenpopulatie op, gezien het feit dat een groot deel van de veteranen om en nabij de Randstad woont.