De pasta verdrijft de rijsttafel – Kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen

8 december 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

In dit artikel worden kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen beschreven.

Zo wordt onder andere omschreven dat de jonge veteraan vooral behoefte heeft aan contact met degenen die met hen op uitzending waren, niet zozeer met de veteraan in het algemeen. Ook wordt genoemd dat veteranen vooral in geünifomeerde beroepen terechtkomen na dienstverlaten en dat de behoeften van veteranen uiteraard verschillen naar gelang levensfase. Ook wordt geschetst welke veranderingen er de afgelopen jaren zijn opgetreden binnen de veteranenpopulatie en welke er naar verwachting nog optreden.