Dutch veterans in public opinion and press

8 december 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

This article shows that during the past years, social attitudes about veterans are developing in a direction that is positive for veterans.

The Dutch public thinks positively about its veterans. And reporting in newspapers is characterised by a positive basic attitude towards veterans and – partly due to the Dutch Veterans’ Day – increasing interest and more nuance in image creation. On the basis of the evaluations of the National Veterans’ Day, it may even be cautiously concluded that more and more Dutch veterans are starting to feel appreciated.


 

Dit artikel laat zien dat gedurende de afgelopen jaren de manier waarop de samenleving tegen veteranen aankijkt positief veranderd is. Nederlanders denken positief over veteranen. Ook is de berichtgeving in de media gekarakteriseerd door een positieve houding ten opzichte van veteranen en – ook vanwege de Nederlandse Veteranendag – een toenemende interesse in en een meer genuanceerd beeld van de veteraan. Op basis van evaluaties van de Nederlandse Veteranendag, kan zelfs voorzichtig geconcludeerd worden dat steeds meer veteranen zich gewaardeerd voelen.