Effectiviteit van Interventies bij Getraumatiseerde Veteranen

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van (psycho)therapeutische interventies bij getraumatiseerde veteranen.

Sinds ‘posttraumatische stress stoornis’ (PTSS) in 1980 als te onderscheiden stoornis in de DSM is beschreven, is onderzoek naar de effecten van verschillende behandelingen van PTSS en andere traumagerelateerde stoornissen langzaam op gang gekomen. De laatste jaren is het aantal van deze zogenaamde effectstudies echter sterk toegenomen.

Dit rapport, geschreven in opdracht van het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut te Doorn, beschrijft in de eerste plaats de uitkomsten van deze effectstudies. In de tweede plaats wordt verslag gedaan van een inventarisatie van de ideeën die er leven ten aanzien van behandeling en effectonderzoek bij enkele behandelingsinstellingen in Nederland waar getraumatiseerde veteranen behandeld worden.