Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2005

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Het Comité Nederlandse Veteranendag heeft begin juli ’05 aan het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut (VI) verzocht een evaluatie van deze dag te houden onder veteranen. Aan 2.400 Veteranenpashouders, geselecteerd door middel van een representatieve steekproef, is een door het Comité ontwikkeld enquêteformulier toegezonden. Vervolgens zijn de gegevens uit de geretourneerde formulieren verwerkt en geanalyseerd.

De doelstelling van deze evaluatie wordt niet voorafgegaan door een theoretisch kader. Er is geen probleemstelling geformuleerd, anders dan het in kaart brengen van mening van de veteranen, over hoe zij deze dag hebben ervaren. Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid bij te dragen aan de bestendiging dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst.