Factsheet ‘Decoraties’

3 november 2014
Deel dit bericht:

Decoraties zijn onderscheidingen en eretekens voor bijzondere verdiensten en prestaties. Het toekennen van decoraties is binnen de westerse cultuur een oud fenomeen. De Romeinen kenden al een decoratiestelsel, zoals later ook geestelijke orden, vorstenhuizen en republieken. Sommige decoraties hebben zodoende een eeuwenoude traditie. Dit geldt ook voor diverse militaire decoraties.

ptss militairen

Gedecoreerden ervaren hun decoratie als het tastbare en persoonlijke bewijs van bijzondere verdiensten of geleverde prestaties. Medailles kunnen in grootmodel, als miniatuur of als baton gedragen worden, op de borst dan wel op de revers van een jas. Draaginsignes worden in groot of klein model op de revers gedragen. Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent.

In het Handboek Onderscheidingen staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn.

Decorandi zijn personen, welke zijn gedecoreerd met een onderscheiding. Klik hier voor een overzicht.