Factsheet ‘Interviewcollectie Nederlandse Veteranen’

13 januari 2015
Deel dit bericht:

De Nederlandse krijgsmacht is sinds de Tweede Wereldoorlog op nagenoeg alle continenten bij conflicten en missies ingezet. Via het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) van het Veteraneninstituut (Vi) zijn van ruim 1.000 veteranen bijna 1.200 persoonlijke verhalen op geluidsdragers vastgelegd.

ptss militairen

Deze persoonlijke verhalen bieden een schat aan informatie. Zij bieden inzicht in de beleving van veteranen en in de sociale verhoudingen en de dagelijkse praktijk van een militaire missie. Daarnaast kunnen persoonlijke ervaringen en terugblikken een extra dimensie toevoegen aan literatuur en archiefstukken en zo de kennis over een oorlog of vredesmissie vergroten. Bovendien wordt in de interviews niet alleen gesproken over de missie zelf, maar ook over de voorbereiding op de missie, de nazorg, de overgang van militair naar burger en de invloed van die militaire ervaringen op het verdere leven.