Factsheet ‘Maatschappelijke waardering’

3 november 2014
Deel dit bericht:

Ruim twintig jaar geleden drong het besef door dat de overheid was tekortgeschoten in het uiten van waardering voor zijn veteranen. De soms kritische berichtgeving over veteranen in de media, maar ook de met uitzending samenhangende psychische klachten onder veteranen versterkten de behoefte aan erkenning.

ptss militairen

Met het verschijnen van de beleidsnota ‘Zorg voor veteranen in samenhang’ in 1990 werd de legitimiteit van die behoefte erkend. Sindsdien is het uitdragen en vergroten van de maatschappelijke waardering een hoofddoel van het Nederlandse veteranenbeleid. De Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD) en het Veteraneninstituut (Vi) spelen hierbij in samenspraak met het Ministerie van Defensie een belangrijke rol.

Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt.