Factsheet ‘Nederlandse Veteranendag’

3 november 2014
Deel dit bericht:

In 2003 besloot toenmalig staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap tot het instellen van een Nederlandse Veteranendag. Het doel van de Nederlandse Veteranendag is de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen publiekelijk tot uitdrukking te brengen. Om dit te bereiken wordt de dag via de media breed onder de aandacht gebracht en zijn zoveel mogelijk onderdelen uit het programma voor het publiek toegankelijk.

ptss militairen

De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Dit is op of rond de geboortedag van wijlen ZKH prins Bernhard (29 juni), die een speciale band met veteranen had. Het officiële programma kent de volgende vaste onderdelen: de officiële plechtigheid in de Ridderzaal; de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof; een veteranendefilé door de Haagse binnenstad; en een grote manifestatie op het Malieveld.

Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag.