Factsheet ‘Publieke opinie over veteranen’

3 november 2014
Deel dit bericht:

Sinds 2000 laat het Veteraneninstituut jaarlijks onderzoek doen naar de maatschappelijke opvattingen over veteranen en veteranenthema’s, waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert. Hierdoor wordt het mogelijk ontwikkelingen in de Nederlandse publieke opinie op de langere termijn te onderscheiden

ptss militairen

Er wordt onder andere gevraagd of de Nederlander bekend is met de militaire inzet tijdens verschillende missies en hoe terecht men deze inzet vindt. Ook wordt in kaart gebracht in hoeverre de Nederlandse bevolking waardering heeft voor haar veteranen en welke eigenschappen men associeert met veteranen. Het bleek dat de Nederlandse bevolking de veteranen vooral associeerde met helden, oftewel met moedige mensen.

Lees feiten en cijfers wat betreft de publieke opinie over veteranen.