Factsheet ‘Veteranen & Media’

10 december 2014
Deel dit bericht:

Sinds 2004 voert het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut onderzoek uit naar de beeldvorming over veteranen in de media, aanvankelijk in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek beperkt zich tot de geschreven media.

ptss militairen

Deze factsheet geeft weer wat in het algemeen de toonzetting is in krantenartikelen en van welke stereotyperingen gebruik gemaakt wordt. Ook gaat het in op de thematiek van de berichten, aan welke missies aandacht besteed wordt en wat het verschil is tussen berichtgeving in landelijke en regionale dagbladen.