Factsheet ‘Veteranen over waardering en beleid’

3 november 2014
Deel dit bericht:

Met het Nederlandse veteranenbeleid beoogt het Ministerie van Defensie onder meer om de maatschappelijke waardering voor veteranen te vergroten. Op grond van de publieke opiniecijfers over veteranen en de berichtgeving over veteranen in de media kan worden beargumenteerd dat het beleid op dit punt succesvol is geweest. Het is echter belangrijk dat veteranen zelf ook deze erkenning en waardering ervaren. Ook is het van belang te weten hoe zij tegen het veteranenbeleid aankijken.

ptss militairen

De Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut hebben hier verschillende onderzoeken naar gedaan. Door middel van vragenlijsten werd onder meer gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering.