Factsheet ‘Veteranenstatus’

3 november 2014
Deel dit bericht:

Volgens de Veteranenwet – die in 2014 van kracht werd – is een veteraan “de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.”

ptss militairen

Bij dit laatste kan men denken aan de vredesoperaties van de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. In Nederland hebben daarnaast vijf kleine groepen een aan veteranen ‘gelijkgestelde status’ gekregen.