Factsheet ‘Veteranenzorg’

3 november 2014
Deel dit bericht:

Deelname aan een oorlog of een vredesoperatie is voor vrijwel alle militairen een bijzondere ervaring. Deze ervaringen zijn soms indringend en kunnen ook in het latere leven een belangrijke rol spelen.

ptss militairen

Verreweg de meeste veteranen kijken met een positief gevoel op hun uitzending terug. Zij ervaren deze periode als een verrijking van hun leven, persoonlijk en professioneel. Vooral veteranen met ernstige en/of langdurige verwerkingsproblemen of andere gezondheidsklachten zijn gebaat bij professionele hulp.

Veteranen in werkelijke dienst kunnen terugvallen op de zorgvoorzieningen die Defensie biedt. De postactieve veteranen kunnen terecht bij het Veteranenloket van het Veteraneninstituut (Vi).

Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen.

De Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek

De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken is op 5 juli 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren.

De RZO bewaakt de kwaliteit van het veteranenzorgsysteem en geeft waar nodig aanwijzingen. De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen en geeft advies over het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen, en staat onder leiding van prof. dr. U. (Uri) Rosenthal.

De RZO heeft 19 adviezen uitgebracht. Deze zijn te vinden op RZOveteranen.nl