Nuldelijnshelpers 2013: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Dit onderzoek naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers is op verzoek van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen uitgevoerd.

Het doel van dit project is het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van nuldelijnsinitiatieven voor veteranen en hun relaties. Aan het project nemen 26 lidorganisaties van het Veteranen Platform (VP) en 10 veteranenontmoetingscentra van de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (VOC) deel. Onder de deelnemers aan het project is een enquête uitgezet, met als doel een indicatie te krijgen van de achtergronden, ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers en de uitkomsten te benutten bij de verdere inrichting van de nuldelijnsondersteuning.