Onderzoek naar (het ontbreken van) hulpzoekgedrag van jonge veteranen

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan wat er bekend is over (het ontbreken van) hulpzoekgedrag voor psychosociale problemen onder jonge veteranen.

Definitie jonge veteranen: voormalig militairen die aan operaties onder leiding van de Verenigde Naties of van de NAVO hebben deelgenomen, en andere internationale operaties vanaf UNIFIL, in 1979. Uit zowel de literatuur als uit de interviews blijkt het ontbreken van de hulpvraag een bekend verschijnsel te zijn. Dit onderzoek is een verkenning geweest en hieruit blijkt dat dit onderwerp meer aandacht verdient, voor een betere aansluiting tussen de hulpverlening en de jonge veteranen.