Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn 2015

19 mei 2015
Deel dit bericht:

Sinds de oprichting van het Veteraneninstituut (Vi) is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan veteranen één van de taken die aan het Vi is opgedragen. Daarbij gaat het in eerste instantie om het inventariseren van lopend onderzoek en om het ontwikkelen van plannen voor nieuw onderzoek. Deze gedachte is verder uitgewerkt in een opdracht aan het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC): dienen als een informatiebron voor het (uitvoeren van het) veteranenbeleid en als inspiratiebron voor verder onderzoek naar de gevolgen van de inzet van militairen voor henzelf en hun gezinsleden.

ptss militairen

Bovenstaande heeft geresulteerd in twee hoofdactiviteiten:

  • het verzamelen en verspreiden van informatie die relevant is voor de maatschappelijke positie van veteranen en voor de zorg voor veteranen en hun gezinsleden, en
  • het stimuleren, begeleiden en (doen) uitvoeren van onderzoek en het opstellen van aanbevelingen voor te verrichten onderzoek dat relevant is voor veteranenbeleid en -nazorg.

Kort na de oprichting van het Vi heeft het KOC een eerste inventarisatie verricht onder universiteiten, militaire instellingen en andere instellingen die betrokken zijn bij onderzoek dat voor het veteranenbeleid en de veteranenzorg relevant is. Deze inventarisatie wordt met de presentatie van de ’Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn’ voortgezet en aan belangstellenden ter beschikking gesteld.