Pilotonderzoek Kwaliteit van Leven Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Aan 250 Nieuw-Guineaveteranen, die staan geregistreerd bij de Stichting Dienstverlening Veteranen en in het bezit zijn van een veteranenpas, zijn vragenlijsten toegezonden, waaronder de WHOQOL-100. 153 hebben een ingevulde vragenlijst teruggestuurd (61%). Een aantal van deze respondenten heeft ook deelgenomen aan een tweetal groepsinterviews.

Uit het onderzoek blijkt dat Nieuw-Guineaveteranen hun algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid gemiddeld even hoog waarderen als een groep mannen van dezelfde leeftijd afkomstig uit de algemene bevolking. Driekwart is tevreden tot zeer tevreden over zijn kwaliteit van leven en het leven in het algemeen. Wel zijn er verschillen gevonden tussen veteranen met of zonder geloofsovertuiging en ook de rang van destijds heeft invloed op het welbevinden.

De WHOQOL-100 discrimineert tussen veteranen die (erg) ontevreden dan wel (erg) tevreden over hun algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid op alle onderzochte domeinen van kwaliteit van leven. De domeinen van de WHOQOL-100 hebben een goede betrouwbaarheid en de bijbehorende facetten hebben een redelijke tot goede betrouwbaarheid. De samenhang tussen de domeinen is hoog en veronderstelt een (lineaire) relatie, met uitzondering van het domein spiritualiteit/religie/persoonlijke geloofsovertuigingen. Op grond van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument is voor het meten van kwaliteit van leven bij deze doelgroep.